Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Država – razlika između verzija