Razlike između izmjena na stranici "Akuzativ s infinitivom"

m
Fuit enim nobiscum hac aestate vir Rascianus, qui narrat se diaconum esse ecclesiae Byzantii. (Iz pisma Filipa Melanhtona od 25. septembra 1559. Jeronimu Baumgartneru)
 
Prevod: (Ovog leta je sa nama bio jedan Srbin, koji kaže da je đakon vizantijske crkve.)
*narrat - glavni glagol
*diaconum - subjekat u akuzativu
*esse - predikat u infinitivu
 
Prevod: Ovog leta je sa nama bio jedan Srbin, koji kaže da je đakon vizantijske crkve.
 
*narrat - glavni glagol