Razlike između izmjena na stranici "Bronsted-Lorijeva teorija kiselina i baza"

nema sažetka uređivanja
:CH<sub>3</sub>COOH + H<sub>2</sub>O {{eqm}} CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup> + H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>
[[Acetat]]ni jon CH<sub>3C</sub>O<sub>2</sub><sup>-</sup> je konjugovana baza sirćetne kiseline a hidronijum jon H<sub>3</sub>O<sup>-</sup> je konjugovana kiselina vode kao baze.
 
Voda se može ponašati i kao kiselina, na primjer kada reaguje sa amonijakom. Jednačina ove reakcije je:
: H<sub>2</sub>O + NH<sub>3</sub> {{eqm}} OH<sup>-</sup> + NH<sub>4</sub><sup>+</sup>
u kojoj voda donira proton amonijaku. Hidroksidni jon je konjugovana baza vode koja se ponaša kao kiselina a amonijum jon je konjugovana kiselina baze amonijaka.
 
Jake kiselina kao što je hlorovodonična kiselina dososuje potpuno. Slabe kiseline kao što je sirćetna kiselina disosuju djelimično pri čemu je konstanta disocijacije kiseline, pKa je kvantitativna mjera jačine kiseline.
 
Veliki broj jedinjenja može biti klasifikovano u Bronsted-Lorijeve kiseline: neorganske kiseline i njihovi derivati kao što su sulfonati, fosfonati itd., karboksilne kiseline, amini, karbonske kiseline, 1,3 diketoni kao što je acetilaceton, etil acetoacetat ili Meldrumova kiselina i mnoge druge.
 
[[ar:نظرية حمض-قاعدة برونستد لوري]]
525

izmjena