Razlike između izmjena na stranici "Glina"

Dodano 11 bajtova ,  prije 8 godina
m
robot kozmetičke promjene
m (dodana kategorija Keramički materijali pomoću gadgeta HotCat)
m (robot kozmetičke promjene)
 
Prema mineralnom sastavu, razlikujemo sledeće vrste glina:
* '''kaolinitske''' ili '''vatrostalne''' gline, koje su pretežno izgrađene od [[kaolinit]]a. Često nastaju i kao produkti raspadanja na mestu, u neposrednoj blizini matične stene (obično [[granit]]a). Upotrebljavaju se u industriji porcelana i elektroporcelana, zatim u livačkoj industriji, kada moraju imati mali sadržaj gvožđa i visoku vatrostalnost.
* '''monmorionitske''' gline, izgrađene su pretežno od [[monmorionit]]a. Imaju jako izraženu osobinu bubrenja i apsorpcije organskih materija. Koriste se u industriji fine keramike, tekstilnoj industriji, livačkoj industriji, industriji šećera, itd. '''Bentonitske gline''' su po sastavu monmorionitske gline, koje nastaju izmenama vulkanskog pepela - [[tuf]]ova. Za industrijske potrebe, bentonitske gline moraju imati bar 80% monmorionita.
* '''uma''', ili suknarska glina, takođe je monmorionitska glina. To je glina sa velikom sposobnošću za upijanje masti, i nekada je upotrebljavana u suknarstvu, po čemu je i dobila ime. Uma obično sadrži povećanu količinu [[magnezij]]uma i [[kalcij]]uma. Kao uma se koristila i svaka monmorionitska masna glina, uključujući i bentonit.
* '''ilovače''' su nečiste gline koje sadrže pesak i kalcijum - karbonat. Upotrebljavaju se u ciglarskoj industriji, ako sastav glina nije strogo standardizovan. Peskovita ilovača je nečista glina sa velikim sadržajem peska, kao klastičnog komponenta.
* '''laporovita glina''', sadrži kalcijum - karbonat, obično 5 - 15%.
 
== Podela glina prema postanku ==
Prema mestu postanka, gline delimo na '''rečne''', '''barske''', '''jezerske''' i '''marinske'''. Specifično mesto ovde svakako zauzimaju sedimentarne (rezidualne) gline.
* '''Barske gline''' imaju obično sočivast način pojavljivanja, onečišćene su šljunkom, peskom i organskom materijom, pri čemu je debljina sočiva redovno mala.
* '''Jezerske gline''' su slojevite i mogu imati znatno rasprostranjenje. Sadržaj krupnije frakcije u glini raste prema obalskoj liniji. Ova ležišta daju dobre vatrostalne [[kaolinit]]ske gline.
* '''Marinske gline''' stvaraju se u dubokomorskom i priobalnom regionu. U priobalnom delu materijal je slabije sortiran. Slojevitost je česta, ali se marinske gline javljaju i u obliku sočiva. Dubokomorske gline obično imaju veliko horizontalno rasprostranjenje i ujednačenu granulaciju i sastav.
* '''Šljunkovita ilovača''' ('''lednička glina''') nastaje od najsitnijeg materijala koji nije transportovan vodom, nego ledom. Sem [[terigeni sedimenti|pelitskih]] čestica, obično je u ovom sedimentu prisutno i dosta krupnijeg detritusa, po čemu je i dobila ime. Zbog kraćeg transporta i manjeg dejstva vode na materijal, mnogo je heterogenijeg sastava nego obične gline. Po sastavu se ova glina dosta približava [[les]]u. Ledničke gline nisu slojevite stene. Klasiranje materijala po krupnoći je veoma slabo. I šljunkovita ilovača može da se koristi u ciglarskoj industriji.
* '''Crvenica''' ili '''terra rossa''' predstavlja pelitski materijal koji nastaje raspadanjem '''krečnjak'''a. Pri razaranju krečnjaka, kalcijum - karbonatna supstanca biva odnošena vodom, a u ostatku raspadanja koncentrišu se '''oksidi''' i '''hidroksidi''' gvožđa i '''aluminijum'''a. Ime je dobila zbog karakteristične crvene boje, koja potiče od povećanog sadržaja gvožđa. Uz okside i hidrokside gvožđa i minerala glina u ovim stenama koncentrišu se često i '''boksit'''ni minerali (interesantni kao sirovina za dovijanje aluminijuma).
* '''Uljni škriljci''' su pelitske stene koje sadrže preko 10% organske materije, kerogena. To su tamnosive, tamnomrke ili žutomrke stene nastale u većim jezerima, močvarama i plitkovodnim delovima šelfa.
 
== Pojavljivanje glina ==
Gline su obično slojeviti do tankoslojeviti sedimenti, katkad nepravilno slojeviti, trakasti ili sočivasti. Kosa slojevitost nije karakteristična. Samo rezidualne gline obično nisu slojevite i sadrže dosta minerala primarne matične stene, pogotovo [[kvarc]]a (ako ga je bilo u primarnoj steni) te se zbog toga, pre upotrebe, moraju prečišćavati.
 
== Upotrebe i ograničenja ==
 
Gline su stene, koje mogu, ako su čiste, predstavljati izvanredan materijal za industrijske potrebe.
 
== Literatura ==
# Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. ''Osnovi petrologije''. Beograd: Nauka
 
[[Minerali]]