Razgovor sa korisnikom:Kaster: Razlika između izmjena

::{{ping|Igor Windsor}} tekst ako nije pristran onda je definitivno kontradiktoran... već u trećem pasusu referencirano se navodi da pojedini smatraju da operacije Potkovica nije bilo. Uostalom o ovome tj. sličnome (kampanja etničkog čišćenja vs. samo etničko čišćenje) već ima na razgovor stranici, a članku definitivno treba detaljno pregledanje i dorađivanje. Označiću ga kao kontradiktornog. -[[user:biblbroks|biblbroks]] ([[User talk:Biblbroks|разговор]]) 23:47, 1 august 2021 (CEST)
:::{{ping|Biblbroks}} Nisam siguran da mi je jasno šta je kontradiktorno u tome da se navede da neki progon Albanaca 1999. nazivaju operacijom Potkovica, a drugi negiraju da je taj plan postojao. Zar ne treba navesti obe tvrdnje? Tvrdnja o negiranju u 3. paragrafu zasniva se na 3 izvora: jednome taj odeljak nije dostupan na datom linku, drugi je iz korespondencije nekih levičara-marksista, a treći navodi da su postojanje takvog plana negirale srpske vlasti. --[[Korisnik:Igor Windsor|Igor Windsor]] ([[Razgovor sa korisnikom:Igor Windsor|razgovor]]) 00:00, 2 august 2021 (CEST)
::::{{ping|Igor Windsor}} Prosto je, ako plana nije bilo onda progon nije mogao biti planski i kampanja nije odgovarajući naziv. Nisam ulazio u sam sadržaj i izvor referenci, smatrao sam da je dovoljno što one postoje. Za njihovo osporavanje postoje drugi načini - šabloni ili već, ali sama njihova validnost meni nije bila na prvu ruku upitna. --[[user:biblbroks|biblbroks]] ([[User talk:Biblbroks|разговор]]) 00:39, 2 august 2021 (CEST)