Razlike između izmjena na stranici "Crkve u Hercegovini do XVII stoljeća"

Iznad ulaza, u kamenom zidu su, prilikom obnove crkve, postavljene dvije kamene ploče, a u centralnom dijelu jedne kamene ploče izvedena je plitkoreljefna figuralna predstava Svetog Vasilija Ostroškog. Crkva se sastoji od naosa i oltarskog prostora koji su odijeljeni drvenom ikonostasnom pregradom. U crkvi se nalazi drveni ikonostas sa deset ikona. Ikone su rađene tehnikom ulje na platnu i u donjem dijelu se nalaze podaci o darivaocima sa godinom 1937, što bi mogla biti i godina izrade drvenog rama ikonostasa. Ikonostas je stilski i po načinu izrade vrlo sličan ikonostasu crkve Svetog Jovana Krstitelja u Donjem Vrbnu, pa je vrlo moguće da je oba ikonostasa radio isti majstor.<ref name="Putokazi"/>
[[File:Crkva pokrova Bogorodice, Mosko-Ljubomir.jpg|mini|desno|Crkva pokrova Bogorodice, Mosko-Ljubomir]]
'''Crkva Pokrova Bogorodice u Mosku''' i pravoslavno groblje proglašena je nacionalnim spomenikom 26. juna 2019. godine.<ref name="Putokazi"/> Na zapadnoj fasadi iznad portala u niši je uklesan podatak o obnovi 1894. godina. Na metalnoj ploči koja se takođe nalazi iznad vrata navodi se da je crkva obnavljana 1820, 1908. i 1988. godine.
 
=== Bileće ===
'''Crkva sv. arhanđela Mihaila''', nalazi se uz naseljeno mjesto [[Donja Meka Gruda]], [[Bileća]]. Sagrađena je, ili možda obnovljena, 1795. godine. Pravougaone je osnove, dimenzija 5,07 x 9,38 m. Pokrivena je kamenim pločama. Na zvonu urađenom od livene bronce, izliven je natpis majstorske radionice iz Slovenije: « MAX SAMASSA LAIBACH No 2835 1900». Crkva je nacionalni spomenik kulture BiH. <ref>[http://www.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=2824 Crkva svetog arhanđela Mihaila]</ref>