Razlike između izmjena na stranici "Razgovor sa korisnikom:Sashko1999"

nema sažetka uređivanja
:A i poznati makedonski povjesničar Blaze Ristovski to piše u jednoj knjizi. On kaže: Беше наполно прав и Мисирков во своjата фундаментална критика за Востанието и неговите раководители. Неговите укажуваньа се покажаа наполно точни во послешната практика. На пр., во ослободеното Крушево се формира градска управа составена од "Бугари", Власи и Гркомани, па во зачуваните писмени акти не фигурираат токму Македонци(!)..." Блаже Ристовски, "Столетиjа на македонската свест", Скопје, Култура, 2001, стр. 458. (Misirkov je bio potpuno u pravu u svojoj temeljnoj kritici ustanka i njegovih vođa. Njegove su se indikacije pokazale potpuno točnim u nedavnoj praksi. Primjerice, u oslobođenom Kruševu formira se gradska uprava koju čine "Bugari", Vlasi i Grkomani, tako da u sačuvanim pisanim aktima nema Makedonaca (!) ... "Blaže Ristovski," Stoljeće makedonske svijesti ", Skopje, Kultura, 2001., str.458.) [[Korisnik:Sashko1999|Sashko1999]]
::Međutim, u to su doba pre svega svi bili "Sloveni", za razliku od muslimanskog stanovništva. Ako je vaša jedina ideja doprinosa wikipediji bugarizacija svega s područja Makedonije, molim vas da to više ne radite. Hvala i pozdrav, --[[Korisnik:Igor Windsor|Igor Windsor]] ([[Razgovor sa korisnikom:Igor Windsor|razgovor]]) 15:27, 31 januar 2021 (CET)
:::Mislim da se trebamo voditi izvorima, a ja sam već pokazao šta piše u njima. Moja jedina cilj je istina. Pozdrav! [[Korisnik:Sashko1999|Sashko1999]]
:::Znam, ali onda stavite referencu i izvor u članak, kako sam ja sad uradio, i malo opreznije s formulisanjem osetljivih tema kakvo je pitanje nacionalnosti u 19. i 20. veku na Balkanu. --[[Korisnik:Igor Windsor|Igor Windsor]] ([[Razgovor sa korisnikom:Igor Windsor|razgovor]]) 15:35, 31 januar 2021 (CET)
I u članku o [https://sh.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1evska_Republika Kruševskoj Republici]] također piše da su članovi vlade bile Makedonci, Vlasi i Albanci, a pritom je postavljen izvor koji kaže da su bili Bugari, Vlasi i Albanci. Mislim da to nije uredu, ja razumjem da je tema osetljiva, ali ne možemo krivotvoriti povijest zbog toga. [[Korisnik:Sashko1999|Sashko1999]]
843

izmjene