Razlike između izmjena na stranici "Razgovor sa korisnikom:Sashko1999"

m/м
nema sažetka uređivanja
m/м
m/м
Vidim da, po vama, članovi vlade Kruševske Republike [https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilindanski_ustanak&type=revision&diff=41040183&oldid=41040179 "bili su bugarske, vlaške i albanske nacionalnosti"]. Makedonaca nije bilo? --[[Korisnik:Igor Windsor|Igor Windsor]] ([[Razgovor sa korisnikom:Igor Windsor|razgovor]]) 15:02, 31 januar 2021 (CET)
: U to vrijeme makedonska nacija još nije postojala, makedonski Sloveni su se uglavnom smatrali Bugarima, a neki Grcima i Srbima. Makedonske Slovene koji su sebe smatrali Grcima ostalo slovensko stanovništvo nazivalo je Grkomanima. Evo izvor o tome na engleskom jeziku. https://books.google.mk/books?id=48NyoQdOWH0C&pg=PA82&dq=grkomani+in+krushevo&hl=en&ei=4ABMTo7rNojCtAaR5pmeBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
:A i poznati makedonski povjesničar Blaze Ristovski to piše u jednoj knjizi. On kaže: Беше наполно прав и Мисирков во своjата фундаментална критика за Востанието и неговите раководители. Неговите укажуваньа се покажаа наполно точни во послешната практика. На пр., во ослободеното Крушево се формира градска управа составена од "Бугари", Власи и Гркомани, па во зачуваните писмени акти не фигурираат токму Македонци(!)..." Блаже Ристовски, "Столетиjа на македонската свест", Скопје, Култура, 2001, стр. 458. (Misirkov je bio potpuno u pravu u svojoj temeljnoj kritici ustanka i njegovih vođa. Njegove su se indikacije pokazale potpuno točnim u nedavnoj praksi. Primjerice, u oslobođenom Kruševu formira se gradska uprava koju čine "Bugari", Vlasi i Grci, tako da u sačuvanim pisanim aktima nema Makedonaca (!) ... "Blaže Ristovski," Stoljeće makedonske svijesti ", Skopje, Kultura, 2001., str.458.) [[Korisnik:Sashko1999|Sashko1999]]
(Misirkov je bio potpuno u pravu u svojoj temeljnoj kritici ustanka i njegovih vođa. Njegove su se indikacije pokazale potpuno točnim u nedavnoj praksi. Primjerice, u oslobođenom Kruševu formira se gradska uprava koju čine "Bugari", Vlasi i Grci, tako da u sačuvanim pisanim aktima nema Makedonaca (!) ... "Blaže Ristovski," Stoljeće makedonske svijesti ", Skopje, Kultura, 2001., str.458.) [[Korisnik:Sashko1999|Sashko1999]]
843

izmjene