Razlike između izmjena na stranici "Međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava"

 
Ostale opšte ili globalne konvencije su i sledeće:
* [[Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine|Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida]] (1948.)
* [[Konvencija o smanjenju apatridije]] (1961.)
* [[Konvencija o statusu izbeglica]] (1951.) i [[Protokol o statusu izbeglica]] (1967.)