Razlike između izmjena na stranici "Međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava"

* [[Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima]]: ICESCR (16. decembrar 1966.)
* [[Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena]]: CEDAW (18. decembar 1979.)
* [[Konvencija Ujedinjenih ncijanacija protiv torture]]: CAT (10. decembar 1984.)
* [[Konvencija o pravima deteta]]: CRC (20. novembar 1989.)
* [[Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica]]: ICMW (18. decembar 1990.)
* [[Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina apartheida]] (1973.)
* [[Konvencija o autohtonim i plemenskim narodima]] (1989.)
 
====Regionalne (u Evropi)====
* [[Evropska konvencija o ljudskim pravima]]