Radnička partija (Nizozemska): Razlika između izmjena