Razlike između izmjena na stranici "Korisnik:Duma/U radu9"

Dodano 56 bajtova ,  prije 1 godinu
nema sažetka uređivanja
 
{{renesansa}}
'''Renesansa u Škotskoj''' bila je [[Cultural movement|kulturološki]], [[Intellectual history|intelektualni]] i [[Art movement|umjetnički pokret]] u Škotskoj, od kasnog petnaestog vijeka do početka sedamnaestog vijeka. Povezana je sa panevropskom [[renesansa|renesansom]] za koju se obično smatra da je započela [[talijanska renesansa|u Italiji]] u kasnom četrnaestom vijeku i da je prodrla do sjeverne Evrope u formi [[sjevernoevropska renesansa|sjevernoevropske renesanse]] u petnaestom vijeku. Uključila je pokušaj oživljavanja principa [[classical era|klasičnog doba]], uključujući [[humanizam]], duh učenjačkog istraživanja, skepticizma i koncepata ravnoteže i proporcije. Historičari od dvadesetog vijeka izazivaju jedinstvenost i jedinstvo renesanse, ali značajne je u Škotskoj došlo do značajnih promjena u obrazovanju, intelektualnom životu, književnosti, umjetnosti, muzici, nauci i politici.
The '''Renaissance in Scotland''' was a [[Cultural movement|cultural]], [[Intellectual history|intellectual]] and [[Art movement|artistic movement]] in Scotland, from the late fifteenth century to the beginning of the seventeenth century. It is associated with the pan-European [[Renaissance]] that is usually regarded as beginning [[Italian Renaissance|in Italy]] in the late fourteenth century and reaching northern Europe as a [[Northern Renaissance]] in the fifteenth century. It involved an attempt to revive the principles of the [[classical era]], including [[humanism]], a spirit of scholarly enquiry, scepticism, and concepts of balance and proportion. Since the twentieth century the uniqueness and unity of the Renaissance has been challenged by historians, but significant changes in Scotland can be seen to have taken place in education, intellectual life, literature, art, architecture, music,science and politics.
 
TheDvor courtje wasbio centralcentralan toza thepokroviteljstvo patronagei andširenje disseminationrenesansnih ofdjela Renaissance works andi ideasideja. ItTakođer wasje alsobio centralcentralan toza theizvođenje stagingraskošnog ofprikaza lavishkoji displayje thatpokazivao portrayedpolitičku thei politicalreligijsku andulogu religious role of the monarchymonarhije. TheRenesansa Renaissanceje leddovela todo theprihvatanja adoptionideja ofcarske ideas of imperial monarchymonarhije, encouragingpotičući theškotsku Scottishkrunu crownda tose join thepridruži [[new monarchy|newnovim monarchiesmonarhijama]] by assertingpotvrdivši imperialcarsku jurisdictionnadležnost andi distinctionistaknutost. TheRastući growingakcenat emphasisna onobrazovanje educationu insrednjem thevijeku Middlepostao Agesje became part of adijelom [[Renaissance Humanist|humanisthumanističkog]] andi thenpotom [[Protestantprotestanti|protestantskog]] programmeprograma toza extendširenje andi reformreformiranje learningučenja. ItRezultirao resultedje inširenjem theškolskog expansionsistema ofi theosnivanjem schoolšest systemuniverzitetskih andkoledža thedo foundationkraja ofšesnaestog six university colleges by the end of the sixteenth centuryvijeka. Relatively largeRelativno numbersvelik ofbroj Scottishškotskih scholarsučenjaka studiedstudirao onje thena continentkontinentu orili inu EnglandEngleskoj andi someneki, suchkao asšto su [[Hector Boece]], [[John Major (philosopher)|John Mair]], [[Andrew Melville]] andi [[George Buchanan]], returnedvratili tosu Scotlandse tou playŠkotsku akako majorbi partigrali inveliku developingulogu Scottishu intellectualrazvoju lifeškotskog intelektualnog života. VernacularDjela worksna innarodnom jeziku ([[Middle Scots|Scotsškotskom]]) beganpočela tosu emergese injavljati theu fifteenthpetnaestom centuryvijeku, whiledok Latinje remainedlatinski aostao majorglavni literaryknjiževni languagejezik. WithUz the patronage ofpokroviteljstvo [[James V]] andi [[James VI]], writersu pisce su includedspadali [[William Stewart (makar)|William Stewart]], [[John Bellenden]], [[David Lyndsay]], [[William Fowler (makar)|William Fowler]] andi [[Alexander Montgomerie]].
 
U šesnaestom vijeku, škotski kraljevi – naročito James V – sagradili su palače u renesansnom stilu, počevši u [[Linlithgow Palace|Linlithgowu]]. Taj trend ubrzo se proširio na članove aristokratije. Slikarstvo je bilo pod snažnim utjecajem [[Flemish painting|flamanske umjetnosti]], sa djelima koja su se naručivala sa kontinenta i Flamancima koji su služili kao dvorski umjetnici. Dok je crkvena umjetnost ispaštala usljed ikonoklazma i gubitka pokroviteljstva kao rezultat [[škotska reformacija|reformacije]], kućni ukrasi i portreti postali su značajni za bogate, pri čemu se [[George Jamesone]] uzdigao kao prvi veliki imenovani umjetnik u ranom sedamnaestom vijeku. Muzika je također pripojila šire evropske utjecaje iako je reformacija izazvala udaljavanje od složene [[polyphonic]] crkvene muzike prema prostijem pjevanju metričkih psalama. Zajedno sa [[Union of Crowns]] 1603. godine, reformacija je također uklonila crkvu i dvor kao izvore pokroviteljstva, promijenivši smjer umjetničkog stvaralaštva i ograničivši njegov obim. U ranom sedamnaestom vijeku glavni elementi renesanse počeli su ustupati mjesto [[stoicizam|stoicizmu]], [[manirizam|manirizmu]] i [[barok]]u.
In the sixteenth century, Scottish kings – particularly James V – built palaces in a Renaissance style, beginning at [[Linlithgow Palace|Linlithgow]]. The trend soon spread to members of the aristocracy. Painting was strongly influenced by [[Flemish painting|Flemish art]], with works commissioned from the continent and Flemings serving as court artists. While church art suffered iconoclasm and a loss of patronage as a result of the [[Scottish Reformation|Reformation]], house decoration and portraiture became significant for the wealthy, with [[George Jamesone]] emerging as the first major named artist in the early seventeenth century. Music also incorporated wider European influences although the Reformation caused a move from complex [[polyphonic]] church music to the simpler singing of metrical psalms. Combined with the [[Union of Crowns]] in 1603, the Reformation also removed the church and the court as sources of patronage, changing the direction of artistic creation and limiting its scope. In the early seventeenth century the major elements of the Renaissance began to give way to [[Stoicism]], [[Mannerism]] and the [[Baroque]].
 
==Definitions and debates==