Razlike između izmjena na stranici "RNK"

Obrisan 151 bajt ,  prije 2 godine
m
nema sažetka uređivanja
m
m
[[Datoteka:Pre-mRNA-1ysv-tubes.png|thumb|200px|desno|Dio zavojnice pre-mRNK. Označene su baze (svijetlo zeleno) i skelet zavojnice (svijetlo plavo)]]
'''Ribonukleinska kiselina''' ('''RNK''' ili '''RNA''' skraćenica od [[engleski jezik|engl.]] '''Ribonucleic acid''') je biološki važan tip molekula koji se sastoji od dugih kovalentno vezanih jedinica [[nukleotidi|nukleotida]]. Svaki nukleotid se sastoji od nukleobaze, [[šećer]]a [[riboza|riboze]] i [[fosfat]]a. RNK je veoma slična [[dezoksiribonukleinska kiselina|DNK]], ali se od nje razlikuje u nekoliko važnih strukturnih detalja. RNARNK u [[ćelija]]ma se sastoji iz jedne zavojnice dok je kod DNK dvostruka zavojnica, dok RNK nukleotide čine [[riboza]] i [[uracil]] za razliku od [[dezoksiribonukleinska kiselina|DNK]] koja se sastoji od [[deoksiriboza|deoksiriboze]] (tip riboze kojoj nedostaje jedan atom [[kiseonik]]a) i [[timina]].
 
RNK nastaje transkripcijom DNK pomoću enzima koji se nazivaju RNK polimeraze, a dalje se procesira preko drugih [[enzim]]a. Uloga RNK u sintezi [[bjelančevina]] je nezamjenjiva. U tom procesu, vrsta RNK koja se naziva prijenosna RNK prenosi informacije sadržane u vidu [[aminokiselina]] sa DNK na strukture koje se nazivaju [[ribozom]]i. Ovi ribozomi su načinjeni iz bjelančevina i ribozomske RNK, koji zajedno formiraju molekularnu ''mašinu'' za ''čitanje'' prijenosne RNK i prevodi informacije koje ona prenosi u bjelančevine. Postoji mnogo vrsta RNK sa različitim ulogama: od određenih reguliranja kako je pojedini [[gen]] izražen do sačinjavanja genoma većine [[virus (biologija)|virusa]].
 
=== Translacija ===
[[Informacijska ribonukleinska kiselina|Informacijska RNK]] (iRNAiRNK) prenosi informacije o sekvencama bjelančevina u [[ribozom]]ima, organelama u ćeliji gdje se sintetiziraju bjelančevine. One su tako [[genetski kod|kodirane]] da su neopdhona tri [[nukleotid]]a (kodon) da se sintetiše jedna [[aminokiselina]]. U eukariotskim ćelijama, nakon što se inicijalna iRNK prepiše sa originalnog mjesta u DNK, prenosi se do zrele iRNK. Ona uklanja initrone inicijalne iRNK, njene nekodne dijelove. Zatim se iRNK izvozi iz ćelijskog [[jedro (biologija)|jedra]] u [[citoplazma|citoplazmu]], gdje se veže na ribozome i translatira u odgovarajuću formu bjelančevinu uz pomoć [[transportna ribonukleinska kiselinaRNK|tRNK]]. U prokariotskim ćelijama, koje nemaju organele koje odgovaraju jedru i citoplazmi, iRNK se može vezati za ribozome istovremeno dok se prepisuje sa DNK. Nakon određenog vremena, informacije se degradiraju u svoje nukleotidne komponente uz pomoć [[ribonukleaza|ribonukleaze]]<ref name=The_Cell/>.
 
[[Transportna RNK]] (tRNK) je malehni RNK lanac od oko 80 nukleotida koji prenosi određene aminokiseline prilikom translacije u rastući polipeptidni lanac na ribozomskom mjestu sinteze bjelančevina. Ona ima mjesta za pripajanje aminokiselina i [[antikodon]]ski region za prepoznavanje kodona na koji se spaja određena sekvenca na lanacu iRNK putem [[vodikova veza|vodikovih veza]]<ref name=transcriptome/>.
 
[[Ribozomska ribonukleinska kiselinaRNK]] (rRNK) je katalitička komponenta ribozoma. Eukariotski ribozomi sadrže četiri različite rRNK molekule: 18S, 5.8S, 28S i 5S rRNK. Tri od ove rRNK molekule se sintetiziraju u [[jedarce (biologija)|jedarcetu]], dok se jedna sintetizira drugdje. U citoplazmi, rRNK i bjelančevine se kombiniraju u formi nukleobjelančevina zvanih ribozomi. Ribozomi vežu iRNK, a u njima se odvija sinteza bjelančevina. Nekoliko ribozoma može biti istovremeno vezano na jednu iRNK<ref name=The_Cell/>. rRNK je veoma raširena u ćeliji, čini oko 80% uzorka od 10&nbsp;mg/ml RNK ekstraktovane iz tipične eukariotske citoplazme<ref>{{cite journal|author=Kampers T, Friedhoff P, Biernat J, ''et al.''|title=RNA stimulates aggregation of microtubule-associated protein tau into Alzheimer-like paired helical filaments|journal=FEBS Letters|year=1996|volume=399|pages=104D|issue=3|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T36-3Y158XS-5B&_user=10&_coverDate=12%2F16%2F1996&_alid=1216304087&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4938&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=121&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c33b6935e04d59d942f92ed42aaff112}}</ref>.
 
Transportno-informaciona RNK (tiRNK) je pronađena u mnogim [[bakterija]]ma i [[plastid]]ima. Ona označava bjelančevine dekodirane od iRNK kojima nedostaju zaustavni kodoni za degradaciju te onemogućavaju prekid rada ribozoma<ref>{{cite journal|author=Gueneau de Novoa P, Williams KP|title=The tmRNA website: reductive evolution of tmRNA in plastids and other endosymbionts|journal=Nucleic Acids Res.|volume=32|issue=Database issue|pages=D104-8|year=2004}}</ref>.
[[Mikro ribonukleinska kiselina]] (miRNK; 21-22&nbsp;[[nukleotidi|nt]]) su pronađene u eukariotskim ćelijama i djeluju putem RNK interference (RNKi), gdje kompleks efektora miRNK i enzimi mogu razdvojiti iRNK koja je komplementarna miRNK, blokirati iRNK tako da ona ne može biti prevedena ili ubrzati proces njene degradacije<ref>{{cite journal|author=Wu L, Belasco JG|title=Let me count the ways: mechanisms of gene regulation by miRNAs and siRNAs|journal=Mol. Cell|volume=29|issue=1|pages=1-7|year=2008|month=January}}</ref><ref>{{cite journal|author=Matzke MA, Matzke AJM|title=Planting the seeds of a new paradigm|journal=PLoS Biology|year=2004|volume=2|issue=5|pages=e133}}</ref>.
 
Postoje također i male interferne RNK (siRNK, 20-25&nbsp;nt) koje često nastaju razgradnjom RNK virusa, a postoje i endogeni izvori siRNK<ref>{{cite journal|author=Vazquez F, Vaucheret H, Rajagopalan R, ''et al.''|title=Endogenous ''trans''-acting siRNAs regulate the accumulation of ''Arabidopsis'' mRNAs|journal=Molecular Cell|year=2004|volume=16|issue=1|pages=69-79}}</ref><ref>{{cite journal|author=Watanabe T, Totoki Y, Toyoda A, ''et al.''|title=Endogenous siRNAs from naturally formed dsRNAs regulate transcripts in mouse oocytes|journal=Nature|volume=453 |issue=7194|pages=539-43 |year=2008|month=May}}</ref>. siRNK mogu djelovati i preko RNK interference slično kao i kod miRNK. Neke miRNK i siRNK mogu na određenim ciljnim genima prouzrokovati metiliranje, te tako usporiti ili ubrzati transkripciju tih gena<ref>{{cite journal|author=Sontheimer EJ, Carthew RW|title=Silence from within: endogenous siRNAs and miRNAs|journal=Cell|volume=122|issue=1|pages=9-12|year=2005|month=July}}</ref><ref>{{cite journal|author=Doran G|title=RNAi - Is one suffix sufficient?|journal=Journal of RNAi and Gene Silencing|year=2007|volume=3|issue=1|pages=217-19|url=http://libpubmedia.co.uk/RNAiJ-Issues/Issue-5/Doran.htm}}</ref><ref>{{cite journal|author=Pushparaj PN, Aarthi JJ, ''et al.''|title=RNAi and RNAa - The Yin and Yang of RNAome|journal=Bioinformation|volume=2|issue=6|pages=235-7|year=2008}}</ref>. Životinjske ćelije imaju piwi-interakcionu RNK (piRNApiRNK; 29-30&nbsp;nt) koja je aktivna u spolnim ćelijama i smatraju se da predstavljaju odbranu protiv transposona te igraju ulogu pri [[gametogeneza|gametogenezi]]<ref name=fruitfly_piRNA>{{cite journal|author=Horwich MD, Li C Matranga C, ''et al.''|title=The ''Drosophila'' RNA methyltransferase, DmHen1, modifies germline piRNAs and single-stranded siRNAs in RISC|journal=Current Biology|year=2007|volume=17|pages=1265-72}}</ref><ref>{{cite journal|author=Girard A, Sachidanandam R, Hannon GJ, Carmell MA|title=A germline-specific class of small RNAs binds mammalian Piwi proteins|journal=Nature|year=2006|volume=442|pages=199-202}}</ref>. Mnoge prokariotske ćelije imaju [[CRISPR]] RNK, regulatorni sistem sličan RNK interferenci<ref>{{cite journal|author=Horvath P, Barrangou R|title=CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and Archaea|journal=Science|volume=327|pages=167|year=2010|url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/327/5962/167}}</ref>.
 
Antisense RNK su široko rasprostranjene, najviše kao deregulatori gena, a nekoliko od njih su aktivatori transkripcije<ref>{{cite journal|author=Wagner EG, Altuvia S, Romby P|title=Antisense RNAs in bacteria and their genetic elements|journal=Adv Genet.|year=2002|volume=46|pages=361-98}}</ref>. Jedan od načina kako antisense RNK može djelovati je putem vezivanja na iRNK formirajući tako dvospiralnu zavojnicu RNK koja se enzimski degradira<ref>{{cite book|author=Gilbert SF|title=Developmental Biology|edition=7. izd.|publisher=Sinauer|pages=101-3|year=2003}} ISBN 0-87893-258-5</ref>. Postoji veliki broj dugih nekodnih RNK koje regulišu gene u eukariotskim ćelijama<ref>{{cite journal|author=Amaral PP, Mattick JS|title=Noncoding RNA in development|journal=Mammalian genome|volume= 19|issue=7-8|pages= 454 |year=2008 |month=October }}</ref>, jedna od tih RNK je [[Xist]] koja prekriva jedan X [[kromosom]] u ženkama sisara i deaktivira ga<ref>{{cite journal|author=Heard E, Mongelard F, Arnaud D, ''et al.''|title=Human ''XIST'' yeast artificial chromosome transgenes show partial X inactivation center function in mouse embryonic stem cells|journal=Proc. Natl. Acad. Sci. USA|year=1999|volume=96|issue=12|pages=6841-46}}</ref>.