Spisak naseljenih mesta u Srbiji: Razlika između izmjena

* '''[[Opština Kuršumlija]]''' : [[Babica]], [[Barlovo]], [[Baćoglava]], [[Belo Polje (Kuršumlija)|Belo Polje]], [[Bogujevac (Kuršumlija)|Bogujevac]], [[Vasiljevac]], [[Veliko Pupavce]], [[Visoka (Kuršumlija)|Visoka]], [[Vlahinja (Kuršumlija)|Vlahinja]], [[Vrelo (Kuršumlija)|Vrelo]], [[Vrševac]], [[Vukojevac]], [[Gornja Mikuljana]], [[Gornje Točane]], [[Grabovnica]] (od 2007. godine Grbovnica), [[Dabinovac]], [[Dankoviće]], [[Degrmen]], [[Dedinac]], [[Dešiška]], [[Dobri Do (Kuršumlija)|Dobri Do]], [[Donja Mikuljana]], [[Donje Točane]], [[Dubrava (Kuršumlija)|Dubrava]], [[Đake]], [[Žalica]], [[Žegrova]], [[Žuč]], [[Zagrađe (Kuršumlija)|Zagrađe]], [[Zebica (Kuršumlija)|Zebica]] (do 1965. godine Zebice), [[Ivan Kula]], [[Igrište (Kuršumlija)|Igrište]], [[Kastrat (Kuršumlija)|Kastrat]], [[Konjuva]], [[Kosmača]], [[Krtok]], [[Krčmare]], [[Kupinovo (Kuršumlija)|Kupinovo]], '''[[Kuršumlija]]''', '''[[Kuršumlijska Banja]]''', [[Kutlovo (Kuršumlija)|Kutlovo]], [[Lukovo (Kuršumlija)|Lukovo]], [[Ljutova]], [[Ljuša]], [[Magovo]], [[Mala Kosanica]], [[Maričiće]], [[Markoviće]], [[Matarova]], [[Mačja Stena]], [[Mačkovac (Kuršumlija)|Mačkovac]], [[Merdare (Kuršumlija)|Merdare]] (od 1959. godine obuhvata i Borovac), [[Merćez]], [[Mehane]], [[Mirnica]], [[Mrče]], [[Nevada (Kuršumlija)|Nevada]], [[Novo Selo (Kuršumlija)|Novo Selo]], [[Orlovac]], [[Parada]], [[Pačarađa]], [[Pevaštica]] (do 1977. godine Pavaštica), [[Pepeljevac (Kuršumlija)|Pepeljevac]], [[Perunika]], [[Pljakovo]], [[Prevetica]], [[Prekorađe]], [[Prolom]], [[Ravni Šort]], [[Rastelica]], [[Rača (Kuršumlija)|Rača]], [[Rudare (Kuršumlija)|Rudare]], [[Sagonjevo]], [[Samokovo]], [[Svinjište (Kuršumlija)|Svinjište]], [[Sekirača]], [[Selište (Kuršumlija)|Selište]], [[Selova]], [[Seoce]], [[Spance]], [[Tačevac]], [[Tijovac (Kuršumlija)|Tijovac]], [[Tmava]], [[Trebinje (Kuršumlija)|Trebinje]], [[Trećak]], [[Trmka]], [[Trn (Kuršumlija)|Trn]], [[Trpeza (Kuršumlija)|Trpeza]], [[Šatra]] i [[Štava]] (Željova, Kalimance, Mijačić, Parduse i Trešnjica nova naselja od 2007. godine).
 
* '''[[Opština Prokuplje]]''' : [[Ajdanovac]], [[Arbanaška (Prokuplje)|Arbanaška]], [[Babin Potok (Prokuplje)|Babin Potok]], [[Babotinac]], [[Bajčince]], [[Balinovac]], [[Balčak]], [[Bace]], [[Bela Voda (Prokuplje)|Bela Voda]], [[Beli Kamen (Prokuplje)|Beli Kamen]], [[Belogoš]], [[Beloljin]] (od 2007. godine Belonjin), [[Berilje]], [[Bogujevac (Prokuplje)|Bogujevac]] (do 1979. godine Bogojevac), [[Bregovina]], [[Bresnik (Prokuplje)|Bresnik]], [[Bresničić]], [[Bublica]], [[Bukuloram]] (do 1992. godine, i od 2007. godine Bukoloram), [[Bulatovac]], [[Bučince]], [[Bučić]], [[Velika Plana (Prokuplje)|Velika Plana]], [[Vidovača]], [[Viča (Prokuplje)|Viča]], [[Vlasovo]], [[Vodice (Prokuplje)|Vodice]], [[Glasovik]], [[Gojinovac]], [[Gornja Bejašnica]], [[Gornja Bresnica]], [[Gornja Konjuša]], [[Gornja Rečica]], [[Gornja Stražava]], [[Gornja Toponica (Prokuplje)|Gornja Toponica]], [[Gornja Trnava (Prokuplje)|Gornja Trnava]], [[Gornje Kordince]], [[Gornji Statovac]], [[Grabovac (Prokuplje)|Grabovac]], [[Gubetin]], [[Dobrotić]], [[Donja Bejašnica]], [[Donja Bresnica]], [[Donja Draganja]], [[Donja Konjuša]], [[Donja Rečica]], [[Donja Stražava]], [[Donja Toponica (Prokuplje)|Donja Toponica]], [[Donja Trnava (Prokuplje)|Donja Trnava]], [[Donje Kordince]], [[Donji Statovac]], [[Dragi Deo]], [[Drenovac (Prokuplje)|Drenovac]], [[Đurovac]] (do 1991. godine Đurevac), [[Đušnica]], [[Žitni Potok]], [[Zdravinje (Prokuplje)|Zdravinje]], [[Zlata (Prokuplje)|Zlata]], [[Jabučevo]], [[Jabukar]], [[Jovine Livade]], [[Jugovac]], [[Kaludra (Prokuplje)|Kaludra]], [[Klisurica (Prokuplje)|Klisurica]], [[Kožince]], [[Končić]], [[Kondželj]], [[Kostenica (Prokuplje)|Kostenica]], [[Krnji Grad]], [[Kruševica (Prokuplje)|Kruševica]], [[Mađere (Prokuplje)|Mađere]], [[Mala Guba]], [[Mala Plana (Prokuplje)|Mala Plana]], [[Mačina]], [[Merovac]], [[Mikulovac]], [[Miljkovica]], [[Mrljak]], [[Mršelj]], [[Nova Božurna]], [[Novi Đurovac]] (do 1991. godine Novi Đurevac), [[Novo Selo (Prokuplje)|Novo Selo]], [[Obrtince]], [[Pasjača (Prokuplje)|Pasjača]], [[Pašinac]], [[Pestiš]], [[Petrovac (Prokuplje)|Petrovac]], [[Piskalje]] (do 1979. godine Piskalj), [[Plehane kuće]] (Plehane), [[Pločnik (Prokuplje)|Pločnik]], [[Potočić]], [[Prekadin]], [[Prekašnica]], [[Prekopuce]], '''[[Prokuplje]]''' (od 1959. godine obuhvata i Pojate) i Simanovac), [[Rankova Reka]], [[Rastovnica]], [[Rgaje]], [[Reljinac]], [[Resinac]], [[Selište (Prokuplje)|Selište]], [[Smrdan (Prokuplje)|Smrdan]], [[Srednji Statovac]], [[Stari Đurovac]] (do 1991. godine Stari Đurevac), [[Staro Selo (Prokuplje)|Staro Selo]], [[Tovrljane]], [[Toponica]], [[Trnovi Laz]], [[Tulare (Prokuplje)|Tulare]], [[Ćukovac (Prokuplje)|Ćukovac]] (do 1979. godine Čukovac; od 2007. godine Đukovac), [[Carina]], [[Čerkez mala]], [[Džigolj]], [[Ševiš]], [[Široke Njive]] i [[Šišmanovac]].
 
=== [[Pirotski okrug]] ===
Anonimni korisnik