Razlike između izmjena na stranici "Plemeniti osmostruki put"

(struktura)
{{main|Gledište (budizam)}}
Put, međutim, počinje ispravnim razumevanjem. Pogrešna [[Gledište (budizam)|gledišta]] prvo utiču na naš sistem vrednosti, a potom rađaju pogrešne reči i postupke. Otuda je prvi korak na plemenitom osmostrukom putu ka probuđenju baš ispravno gledište.{{sfn|Kovačević|2014|pp=170}} U jednom govoru Buda čitav put poredi sa kočijom, a ispravno gledište s konjima koji je vuku.{{sfn|Kovačević|2014|pp=199}}
 
=== Ispravan govor ===
 
U dijalogu Bude i bramana Vassakāre izneta je suština ispravnog govora. Prvo sveštenik Vassakāra iznosi svoje shvatanje, koje se sastoji u tome da je ispravan govor zapravo istinit govor:
 
{{citat|Po mome shvatanju, kad god neko govori o nečemu što je čuo rečima: 'Ovako sam čuo', u tome nema prekršaja; kad god neko govori o nečemu što je osetio rečima: 'Ovako sam osetio', u tome nema prekršaja; kad god neko govori o nečemu što je razumeo rečima: 'Ovako sam razumeo', u tome nema prekršaja.<ref>Anguttara nikāya IV.183: Suta sutta</ref>|Braman Vassakāra}}
 
Međutim, Buda odgovara da ne bi trebalo o svemu govoriti, niti bi trebalo o svemu ćutati. On, naime, uvodi sledeći kriterij ispravnog govora:
 
{{citat|Kada se u onome ko govori o nečemu što je video zbog toga loše osobine uvećavaju, a dobre osobine smanjuju, tada o takvim stvarima ne bi trebalo da govori. Ali kada se u onome ko govori o nečemu što je video zbog toga dobre osobine uvećavaju, a loše osobine smanjuju, tada bi o takvim stvarima trebalo da govori.<ref>Anguttara nikāya IV.183: Suta sutta</ref>|Buda}}
 
=== Ispravan napor ===