Razlike između izmjena na stranici "Plemeniti osmostruki put"

struktura
m/м
(struktura)
{{Budizam}}
'''Plemeniti osmostruki put''' ([[pali]]: ''ariyo aṭṭhaṅgiko maggo''; [[sanskrt|sanskrit]]: ''āryāṣṭāṅgamārga'')<ref>Brekke, Torkel. "The Religious Motivation of the Early Buddhists." Journal of the American Academy of Religion, Vol. 67, No. 4 (Dec., 1999), pp. 860</ref> predstavlja temeljni koncept [[Budizam|budizma]]. To je put koji vodi prevazilaženju [[Patnja (budizam)|patnje]] i dostizanju [[nirvana|nirvane]].
 
== Osmostruki put ==
 
Osmostruki put podrazumeva: {{sfn|Kovačević|2014|pp=79-78}}
Osam delova funkcionišu kao organska celina, kao proces u kojem jedan element nastaje i jača na osnovu prethodnog. Pogrešna je ideja da svaki od tih delova treba do kraja razviti pre nego što krenemo u vežbanje narednog. Pre je na delu neprekidno kruženje i nadograđivanje svakim novim krugom, slično spirali koja se stalno kreće nagore. Na kraju, kada dostignemo vrhunac puta, svih njegovih osam elemenata istovremeno su prisutni u punoj snazi.{{sfn|Kovačević|2014|pp=199}}
 
=== Ispravno gledište ===
{{main|Gledište (budizam)}}
Put, međutim, počinje ispravnim razumevanjem. Pogrešna [[Gledište (budizam)|gledišta]] prvo utiču na naš sistem vrednosti, a potom rađaju pogrešne reči i postupke. Otuda je prvi korak na plemenitom osmostrukom putu ka probuđenju baš ispravno gledište.{{sfn|Kovačević|2014|pp=170}} U jednom govoru Buda čitav put poredi sa kočijom, a ispravno gledište s konjima koji je vuku.{{sfn|Kovačević|2014|pp=199}}
 
=== Ispravan napor ===
 
Ispravan napor se pre svega odnosi na analiziranje stanja uma, koja mogu biti nepovoljna (žudnja, zavist, bes, uznemirenost, sumnja i tako dalje) i povoljna (na primer, sabranost pažnje). Kod nepostojećih nepovoljnih stanja zadatak je ispravnog napora da se spreči njihovo nastajanje. Kod već nastalih nepovoljnih stanja zadatak je da se ona odstrane iz uma. Kod povoljnih stanja koja još ne postoje zadatak je da se podstakne njihov nastanak, a kod već nastalih zadatak nam je da se stabilizuju i ojačaju do pune zrelosti.{{sfn|Kovačević|2014|pp=201}}
 
=== Ispravno življenje ===
 
Ispravno življenje neki prevode i kao ispravno zarađivanje za život.{{sfn|Kovačević|2014|pp=79-78}}