Difference between revisions of "Nacionalni spomenici u Sarajevu"

* [[Careva ćuprija]], historijski spomenik;
* [[Crkva Prenos mošti Sv. Oca Nikolaja]] i [[Zgrada Bogoslovije u Reljevu|zgrada Bogoslovije]] u [[Reljevo|Reljevu]], graditeljska cjelina;
* [[Crkva presvetog Trojstva u Sarajevu]], historijska građevina;
* [[Crkva sv. Josipa (Sarajevo)|Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru]], historijska građevina;
* [[Crkva svetog Vinka Paulskog u Sarajevu]], graditeljska cjelina;
* [[Crkva sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu]], graditeljska cjelina;
* [[Arheološki lokalitet Crkvina na Ilidži|Crkvina kod sela Vrutci na Ilidži]], ostaci predromaničke crkve i srednjevjekovno groblje, historijsko područje;