Razlike između izmjena na stranici "Klarinetska literatura u Srbiji"

 
:'''Knjige:'''
:
:• ''Šta treba da se zna o muzičkim instrumentima'', Udruženje muzičkih pedagoga, Novi sad, 1958.
:
:• ''Priručnik za duvačke instrumente'' (fl, Ob, Cl, Fg, Cor, Tbn) LESTVICA I AKORD, MP Novi Sad, 1958.
:
:• ''Škola za duvačke instrumenate'' (fl, cl, B-truba, tenor, bariton, Es-truba, rog, F-bas, udarački instrumenti i teorijsko uputstvo), Savez muzičkih društava NP Srbije, Beograd 1960.
:
:• ''Klarinet i klarinetisti'', Forum, Novi Sad, 1963.
:• ''Orkestarski album za klarinet'', II sveska, 1956.
:
 
== Ž ==
'''[[Mihailo Živanović]]'''