Razlike između izmjena na stranici "Logor Jasenovac"

=== Uvećene pretpostavke broja stradalih ===
 
Naučno zasnovane procene i naučno utemeljeni poimenični popisi žrtava KL Jasenovac na putu su da otklone, ili makar marginalizuju, višedecenijske kontroverze vezane za iznošenje neutemeljenih brojki, višestruko uvećanih i umanjenih, stradalih logoraša KL Jasenovac{{fact}}.
Na osnovu činjenice da (posle)ratna Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača nije raspolagala sa dokumentacijom ustaške uprave logora, jer su ustaše pri povlačenju iz Jasenovca uništile logorsku dokumentaciju u cilju prikrivanja tragova zločina, kao i na osnovu činjenice da su neki preživeli svedoci iznosili višestruko uvećane pretpostavke o broju stradalih (pojedini čak i preko milion stradalih), Državna komisija je istupila sa takođe uveličanim brojkama stradalih (500.000-600.000).<ref>Zločini u logoru Jasenovac, Zagreb, 1946.</ref>
Ovi podaci su potom u pojedinim publikacijama dodatno uvećavani. "''Vojna enciklopedija'' 1967. i ''Enciklopedija Jugoslavije'' 1971. donose navode o oko 600 tisuća žrtava logora Jasenovac i oko 75 tisuća žrtava logora Stara Gradiška".<ref name="autogeneratedili"/>
 
Tokom 1980-ih srpski nacionalisti preuzimaju ove uveličane brojke, a u pojedinim slučajevima ih dodatno uvećavaju{{fact}}. Tako na primer, publicista Radomir Bulatović iznosi naučno neutemeljenu pretpostavku{{who}} od 1.110.929 stradalih u KL Jasenovac.<ref>Radomir Bulatović, Koncentracioni logor Jasenovac s posebnim osvrtom na Donju Gradinu, Sarajevo, 1990.</ref>
 
=== Umanjene pretpostavke broja stradalih ===
211

izmjena