Razlike između izmjena na stranici "Maksimalno dozvoljene doze i koncentracije štetnih matertija u radnoj sredini"

(Nova stranica: '''Maksimalno dozvoljena doza''' (MDD) i '''maksimalno dozvoljena koncentracija''' (MDK) štetnih matertija u radnoj sredini su koncentracije i doze kojima po dosadašnjim saznanj...)
 
 
=== Uslovi u kojima važe liste za MDK ===
Liste za MDK važe samo ako se radi o pojedinačnom štetnom dejstvu toksične supstance na organizam. Kod istovremenog prisustva više toksičnih supstanci koje imaju različite vrednosti MDK, neophodno je primenjivati korigovane vrednosti za MDK, tako da se se pri dejstvu više otrova na organizam njihov efekat može razmatrati kao; nezavisan, adicioni, ređe sinergički ili antagonistički. Za izračunavanje korigovane vrednosti MDK, npr za smešu gasova koriste se složeni matematički obrasci. U praksi kao kriterijum za MDK smeše može se (bez većeg rizika) uzeti MDK supstance koja je u toj smeđi sa najvećom toksičnošću.
 
== Otrovnost ==
Otrovnost neke materije najviše zavisi od koncentracije i vremena ekspozicije. U vezi stim razlikujemo:
* ''Koncetracione otrove'' - Čija otovnost pretežno zavisi od koncentracije,
* ''Hrono-koncentracione otrove'' - Čija otrovnost zavisi od vremena ekspozicije.
 
Za ocenu otrovnosti neke materije najznačajnija je njena koncentracija u krvi, mada zbog različite biološke aktivnosti otrova, resorbovana doza ne govori uvek o stvarnoj otrovnosti neke materije. Zbog toga se toksični efekat neke materije izražava u odnosu na smrtnost eksponovanih organizama ili patološke promene u organizmu koje ona izaziva.
* ''minimalna letalna doza i koncentracija (LDmin, LKmin)'' - dovodi do smrti jednog organizma;
* ''maksimalna letalna doza i koncentracija (LDmax, LKmax)'' - dovodi do smrti svih organizama;
* ''srednja letalna doza i koncentracija (LD50, LK50)'' - je ona koja izaziva smrtnost 50% eksponovanih organizama; uvedena je zbog različite individualne osetljivosti organizama;
* ''koeficijent mogućeg inhalacionog trovanja (LK50/ 0 C20)'' - opasnost od trovanja zavisi i od isparljivosti otrovnih materija (veća isparljivost veća opasnost od trovanja); zbog toga se stvarna opasnost od trovanja inhalacionim putem određuje u odnosu na temperaturu vazduha od 20<sup>0</sup> C i izražava koeficijentom mogućeg inhalacionog trovanja u toku dva časa.
 
== Izvori ==
232

izmjene