Razlike između izmjena na stranici "Spisak naseljenih mesta u Srbiji"

* '''[[Opština Preševo]]''' : [[Aliđerce]], [[Berčevac]], [[Bujić]], [[Bukarevac]], [[Bukovac (Preševo)|Bukovac]], [[Buštranje (Preševo)|Buštranje]], [[Golemi Dol]], [[Gornja Šušaja]], [[Gospođince]], [[Depce]], [[Donja Šušaja]], [[Žujince]], [[Ilince]], [[Kurbalija]], [[Ljanik]], [[Mađare]], [[Miratovac]], [[Norča]], [[Oraovica]], [[Pečeno]], [[Preševo]], [[Rajince]], [[Ranatovce]], [[Reljan]], [[Svinjište (Preševo)|Svinjište]], [[Sefer]], [[Slavujevac]], [[Stanevce]], [[Strezovce]], [[Trnava (Preševo)|Trnava]], [[Cakanovac]], [[Cerevajka]], [[Crnotince]] i [[Čukarka]].
 
* '''[[Opština Surdulica]]''' : [[Alakince]], [[Bacijevce]], '''[[Belo Polje (Surdulica)|Belo Polje]]''', [[Binovce]], [[Bitvrđa]], [[Božica (Surdulica)|Božica]], [[Vlasina Okruglica]], [[Vlasina Rid]], [[Vlasina Stojkovićeva]], [[Vučadelce]], [[Gadžin han]], [[Gornja Koznica]], [[Gornje Romanovce]], [[Grandžina Mahala]] (Grandžina Reka), [[Groznatovci]], [[Danjino Selo]], [[Dikava]], [[Donje Romanovce]], [[Drajinci]], [[Dugi Del]], [[Dugojnica]], [[Zagužanje]], [[Jelašnica (Surdulica)|Jelašnica]], [[Kalabovce]], [[Kijevac (Surdulica)|Kijevac]], [[Klisura (Surdulica)|Klisura]], [[Kolunica]], [[Kostroševci]], [[Leskova Bara]], [[Masurica]], [[Mačkatica]], [[Novo Selo (Surdulica)|Novo Selo]], [[Palja]], [[Rđavica]], [[Stajkovce (Surdulica)|Stajkovce]], [[Strezimirovci]], [[Suvojnica]], '''[[Surdulica]]''', [[Suhi Dol]], [[Topli Do (Surdulica)|Topli Do]], [[Topli Dol]], [[Troskač]] i [[Ćurkovica (Surdulica)|Ćurkovica]].
 
* '''[[Opština Trgovište]]''' : [[Babina Poljana (Trgovište)|Babina Poljana]], [[Barbace]], [[Vladovce]], [[Goločevac]], [[Gornovac]], [[Gornja Trnica]], [[Gornji Kozji Dol]], [[Gornji Stajevac]], [[Dejance]], [[Donja Trnica]], [[Donji Kozji Dol]], [[Donji Stajevac]], [[Dumbija]], [[Đerekarce]], [[Zladovce]], [[Kalovo]], [[Lesnica]], [[Mala Reka (Trgovište)|Mala Reka]], [[Margance (Trgovište)|Margance]], [[Mezdraja]], [[Novi Glog]], [[Novo Selo (Trgovište)|Novo Selo]], [[Petrovac (Trgovište)|Petrovac]], [[Prolesje]], [[Radovnica]], [[Rajčevce]], [[Surlica]], [[Trgovište (Trgovište)|Trgovište]], [[Crveni Grad]], [[Crna Reka (Trgovište)|Crna Reka]], [[Crnovce]], [[Šajince]], [[Šaprance]], [[Široka Planina]] i [[Šumata Trnica]].
Anonimni korisnik