MKB-10 Poglavlje V: Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja: Razlika između izmjena

m
<!-- NAPOMENA: oznake 'span' dodaju sidra na koja vode poveznice -->
 
== (F00-F99) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja ==
=== (F00-F09) Organski i simptomatski mentalni poremećaji ===
*'''<span id="F00">F00</span> [[Demencija]] u [[Alzheimerova bolest|Alzheimerovoj bolesti]]'''
*'''<span id="F13">F13</span> Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom [[hipnotik]]a ili [[sedativ]]a'''
*'''<span id="F14">F14</span> Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom [[kokain]]a'''
*'''<span id="F15">F15</span> Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih [[stimulans|stimulansa]]a, uključujući [[kafein]]'''
*'''<span id="F16">F16</span> Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom [[halucinogen]]a'''
*'''<span id="F17">F17</span> Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom [[duhan]]a'''
*'''<span id="F19">F19</span> Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari'''
 
=== (F20-F29) Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja ===
*'''<span id="F20">F20</span> [[Shizofrenija]]'''
**<span id="F20.0">F20.0</span> Paranoidna shizofrenija
**<span id="F62.1">F62.1</span> Trajna promjena ličnosti nakon psihijatrijske bolesti
**<span id="F62.8">F62.8</span> Druge trajne promjenjene ličnosti
**<span id="F62.9">F62.9</span> Trajna promjena ličnosti, nespecifičana
 
*'''<span id="F63">F63</span> Poremećaji navika i impulsa'''
**<span id="F65.8">F65.8</span> Drugi poremećaji spolne sklonosti
*** [[Nekrofilija]]
**<span id="F65.9">F65.9</span> Poremećaj spolne sklonosti, nespecifičan
 
*'''<span id="F66">F66</span> Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom'''
**<span id="F66.2">F66.2</span> Poremećaj spolnog odnosa partnera
**<span id="F66.8">F66.8</span> Drugi psihoseksualni razvojni poremećaji
**<span id="F66.9">F66.9</span> Psihoseksualni razvojni poremećaj, nespecifičan
 
*'''<span id="F68">F68</span> Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih'''
**<span id="F68.8">F68.8</span> Drugi specifični poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
 
*'''<span id="F69">F69</span> Poremećaji ličnosti i poremećaji ponasšnja odrasle osobe, nespecifičani'''
 
=== (F70-F79) Mentalna retardacija ===
**<span id="F95.2">F95.2</span> Kombinirani glasovno-motorni tik
**<span id="F95.8">F95.8</span> Drugi tik
**<span id="F95.9">F95.9</span> Tik nespecifičan
 
*'''<span id="F98">F98</span> Ostali poremećaji emocija i ponašanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji'''
**<span id="F98.6">F98.6</span> Eksplozivni govor sa prekidima - Cluttering
**<span id="F98.8">F98.8</span> Drugi specifični poremećaji emocija i poremećaji ponašanja sa pocetkom u djetinjstvu
**<span id="F98.9">F98.9</span> poremećaji emocija i poremećaji ponašanja sa početkom u djetinjstvu i adolescenciji, nespecifičani
=== (F99) Neodređeni mentalni poremećaj ===
[[ru:МКБ-10: Класс V]]
[[sk:Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (MKCH-10)]]
[[th:ICD-10 บทที่ F5: ภาวะความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมแปรปวน]]
[[vi:ICD-10 Chương 5: Rối loạn tâm thần và hành vi]]
[[zh:ICD-10 第五章:精神和行为障碍]]
109.626

izmjena