Beta-Hidroksibutirinska kiselina: Razlika između izmjena