Filozofski fakultet u Zagrebu – razlika između verzija

== Filozofski fakultet danas ==
 
Na njemu danas djeluju 23 odsjeka, a unutar njih 108 [[katedra|katedara]]. Na Filozofskom fakultetu od ove se godine izvode 42 preddiplomska sveučilišna studija (32 dvopredmetna i 10 jednopredmetnih), a studenti na višim godinama studiraju na 33 četverogodišnja dodiplomska studija (4 jednopredmetna i 29 dvopredmetnih) te na 8 dodatnih (trogodišnjih i dvogodišnjih) studija završetkom kojih se stječu diplome različitih humanističkih i društvenih struka. Prošle je akademske godine na dodiplomske studije bilo upisano 6100 redovitih studenata, a na poslijediplomske 540 studenata. Fakultet je blokiran 20. travnja 2009. godine u sklopu borbe nezavisne sudentske inicijative za besplatno školstvo.
 
== Vanjske poveznice ==
Anonimni korisnik