Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju: Razlika između izmjena