Razlike između izmjena na stranici "Dragoljub Mihailović"

{{citiranje|Pod nacističkom okupacijom Jugoslavije, raspirivao je nacionalnu i versku mržnju među jugoslovenskim narodima. Usled ovoga su njegove jedinice vršile masovne pokolje hrvatskog, muslimanskog kao i srpskog stanovništva, koje bi proglasio nepodobnim.<ref name="Presuda">[http://www.znaci.net/00001/60_3_34.pdf Miodrag Zečević: DOKUMENTA SA SUĐENjA DRAŽI MIHAILOVIĆU, Beograd 2001: Presuda Dragoljubu Mihailoviću i ostalima]</ref>|Presuda Dragoljubu Mihailoviću}}
 
Mihailović je [[15. 7.|15. jula]] [[1946|1946.]] godine osuđen na smrt [[streljanje]]m, trajan gubitak političkih i građanskih prava kao i oduzimanje celokupne imovine. Nakon što mu je odbijena žalba, zajedno s još osam najviših četničkih oficira je strijeljan 17.7. u [[Lisičji potok|Lisičjem Potoku]]. Mjesto gdje je pokopan ni doIstog dana današnjeg nije poznato, iako se javljaju tvrdnje daon je ono poznato [[Bezbedonosno informativna agencija|Bezbedonosno informativnoj agenciji]], današnjoj srbijanskoj tajnoj službi,uložio nasljednicimolbu nekadašnjeza OZNA-e.pomilovanje:
 
{{citat|Skrhan fizički i duševno, nedaćama koje su me pratile kroz ceo moj život, molim Prezidijum Narodne Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije da mi kaznu smrti streljanjem zameni putem svoje milosti, kaznom lišenja slobode. Molim da se ova moja molba uzme kao moje iskreno pokajanje i da mi Prezidijum olakša tešku kaznu na koju sam osuđen. Uveravam Prezidijum da ću za vreme izdržavanja kazne lišenja slobode, svojim predanim i požrtvovanim radom uložiti sve da doprinesem koristi našoj novoj državi, kao što sam već pokazao pre i u toku procesa u više mahova.<ref>http://www.helsinki.org.rs/serbian/doc/Ne%20rehabilitaciji.pdf</ref>|Molba Dragoljuba Mihailovića za pomilovanjem od 15. jula 1946.}}
 
Nakon što mu je odbijena molba, zajedno s još osam najviših četničkih oficira je strijeljan 17.7. u [[Lisičji potok|Lisičjem Potoku]]. Mjesto gdje je pokopan ni do dana današnjeg nije poznato, iako se javljaju tvrdnje da je ono poznato [[Bezbedonosno informativna agencija|Bezbedonosno informativnoj agenciji]], današnjoj srbijanskoj tajnoj službi, nasljednici nekadašnje OZNA-e.
 
== Politička ideologija ==