Razlike između izmjena na stranici "Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista)"

m/м
== Revolucionarni program i veza sa Komunističkom internacionalom ==
 
Kongres ujedinjenja proklamirao je opredeljenje »za nepomirljivu [[Klasna borba|klasnu borbu]] proletarijata, s krajnjim ciljem da se uništi kapitalizam i ostvari komunističko društvo«. (<ref>Petranović, str. 105).</ref> Nije međutim bilo jasnog plana za neposredno delovanje u konkretnoj situaciji. Zapostavljeno je nacionalno i seljačko pitanje.
 
Partija je pristupila [[Treća internacionala|Trećoj internacionali]] (Komunistička internacionala, Kominterna), koja je obrazovana u Moskvi u martu 1919. SRPJ(k) je time postala sekcija centralizovane međunarodne organizacije sa sedištem u Moskvi, koja je sebe smatrala svetskim štabom komunističke revolucije. Kominterna je imala ovlašćenja da određuje strategiju i taktiku delovanja, izdaje smernice i direktive, postavlja rukovodstva, potvrđuje mandate, raspušta pojedine organizacije. U prvim godinama delovanja ta ovlašćenja nisu dolazila do izražaja toliko snažno do izražaja kao kasnije, kada Moskva ostvaruje potpunu kontrolu.
Neposredno nakon osnivačkog kongresa SRPJ(k), 23. aprila, u Beogradu je održan i Kongres sindikalnog ujedinjenja. U oktobru 1919. u Zagrebu je osnovan [[Savez komunističke omladine Jugoslavije]] (SKOJ).
 
Ubrzo nakon osnivanja, SRPJ(k) je pokazala svoju snagu organizacijom generalnog štrajka protiv sudelovanja jugoslovenske vojske u intervenciji protiv sovjetskih revolucija u Rusiji i Mađarskoj, 20-21. jula 1919. Akcija je bila uspešna i jugoslovenska vlada je morala odustati od svoje namere. (U Varaždinu dolazi i do pobune vojnika, koji zajedno sa seljacima preuzimaju vlast u gradu; Vlada je morala da pošalje sveže trupe, koje su tek nakon oštre borbe skršile otpor.) To daje krila partiji, čije članstvo naglo raste i osnivaju se lokalne organizacije širom zemlje. Sredinom 1920. partija je imala preko 65.000 članova, a Ujedinjeni sindikati 208.000.
 
== Veliki izborni uspesi ==