Razlike između izmjena na stranici "Operacija Trio"

m/м
sredjivanje; kozmetičke promjene
m/м (Bot: popravljanje preusmjeravanja)
m/м (sredjivanje; kozmetičke promjene)
 
{{citiranje|3.) Postupak prema ustanicima:
<br />
Četnici koji se ne odupiru savezničkim trupama ne treba da budu tretirani kao ustanici. <ref>Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, tom XII - nemački dokumenti - knjiga 2, strana 290.</ref>|Instrukcije komandanta operativnog štaba borbene grupe »Bader« od 10. aprila 1942. potčinjenim nemačko-italijansko-ustaškim jedinicama za Operaciju »Trio«}}
 
 
== Planiranje ofanzive ==
[[FileDatoteka:Bundesarchiv Bild 146-1973-139-24, Paul Bader.jpg|thumb|Njemački general [[Paul Bader]], glavnokomandujući Operacije Trio.]]
Pojedinosti operacije isplanirane su na kon­ferencijama predstavnika italijanske i nemačke komande u Lju­bljani 28. i 29. marta, i u Sarajevu 19. aprila. Planirano je da se velika operacija Trio izvede u tri etape:
* '''Trio I''' – okruženje i uništenje ustanika u prostoru između Han-Pijeska, Višegrada, Goražda, Foče, Dobrog Polja, Mokrog i Sokolca.
 
* '''Trio II''' – čišćenje zavoja Drine, odnosno područja oko Srebrenice, Bratunca i Vlasenice i na planini Ja­vor.
*'''Trio I''' – okruženje i uništenje ustanika u prostoru između Han-Pijeska, Višegrada, Goražda, Foče, Dobrog Polja, Mokrog i Sokolca.
* '''Trio IIIII''' – čišćenjeuništenje zavojapartizana Drinena planini Ozren, odnosnoizmeđu područjarijeke oko SrebreniceKrivaje, BratuncaBosne i VlaseniceSpreče. i na planini Ja­vor.
*'''Trio III''' – uništenje partizana na planini Ozren, između rijeke Krivaje, Bosne i Spreče.
 
Još u toku dogovora o zajedničkoj ofanzivi došle su do izražaja suprotnosti između Italijana i ustaša. Vlada NDH se protivila ulasku italijanskih trupa u istočnu Bosnu, severno od demarkacione linije, i učešću četnika u operacijama. Glavni stožer NDH je naglasio da će vlastitim snagama zaposesti teritoriju u istočnoj Bosni.
 
'''Partizanske snage''':
 
* [[prva proleterska udarna brigada|1. proleterska brigada]]
* [[druga proleterska udarna brigada|2. proleterska brigada]]
 
'''Njemačke snage''':
* [[118. lovačka divizija (Nemačka)|718. pješačka divizija]]
 
*[[118. lovačkaPješačka divizijapukovnija (Nemačka)|718737/717. pješačka divizija]]
*Pješačka pukovnija 737/717. pješačka divizija
 
'''Talijanske snage''':
* 1. alpska divizija "Taurinense" (elementi)
 
*1 5. alpskagorska divizija "TaurinensePusteria" (elementi)
*5 22. gorskapješačka divizija "PusteriaCacciatore di Alpi" (elementielemnti)
* 1. alpska skupina "Alpi Valle"
*22. pješačka divizija "Cacciatore di Alpi" (elemnti)
*1 II. alpskalaka oklopna skupina "AlpiSan ValleMarco"
*II XII. laka oklopnatopnička skupina "San Marco"105/28
* nekoliko vodova oklopnih vozila
*XII. topnička skupina 105/28
* Četnički pomoćnici (nepoznat broj)
*nekoliko vodova oklopnih vozila
*Četnički pomoćnici (nepoznat broj)
 
'''Hrvatske snage''':
*Pješačka pukovnijaI. 737bojna/71713. pješačka divizija
 
*I. bojna/138. pješačka divizijapukovnija (2 satnije)
*8 15. pješačka pukovnija (2 satnije)
*XII IX. topnička skupina 105/28(elementi)
*15. pješačka pukovnija (2 satnije)
* III. i IV. vojna granična bojna
*IX. topnička skupina (elementi)
* [[Crna legija]] (3 bojne)
*III. i IV. vojna granična bojna
*[[Crna legija]] (3 bojne)
 
== Tok operacije ==
 
{{citiranje|1.) '''Neprijatelj''': <br />
Kao neprijatelja treba smatrati i tretirati: <br />
a) Partizane - komunističke ustanike. <br />
Spoljni znaci razlikovanja: <br />
Uniforme: nemačke, italijanske, srpske ili seljačka nošnja s oznakom: sovjetska zvezda na kapi; oznaka čina: sovjetska zvezda kao čin na rukavu. <br />
Politički komesari: U zvezdi srp i čekić. <br />
b) Četnike — nacionalne srpske ustanike (ukoliko pružaju otpor).<br />
Znak raspoznavanja: Pretežno narodna nošnja braon boje. Oficiri u srpskoj uniformi, crna šubara sa srpskim grbom i trobojnicom. <br />
c) Četnike Dangića (ukoliko pružaju otpor). <br />
d) Sve koji nisu iz mesta i takve stanovnike koji, prema izjavama, tek što su se vratili. <br />
... <br />
3.) '''Postupak prema ustanicima''': <br />
a) Ustanike koji su uhvaćeni s oružjem u ruci, kao i svakog koji se nalazi u njihovoj pratnji i podržava ih ili poseduje municiju, treba streljati. <br />
b) Četnike koji se ne odupiru trupama ne tretirati kao ustanike. <ref>Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, tom XII - nemački dokumenti - knjiga 2, strana 303-304.</ref>|Zapovest [[118. lovačka divizija (Nemačka)|718. pešadijske divizije]] potčinjenim grupama za preduzimanje Operacije »Trio« od [[14. 4.|14. aprila]] 1942.}}
 
Partizani su se povukli na jug, u talijansku okupacijsku zonu, što je poremetilo operaciju. Pošto su italanske divizije Cacciatori delle Alpi i Taurinense zbog ometanja od partizana u Hercegovini i u rejonu Kalinovika zakasnile s prebacivanjem u polazne rejone za napad (u rejone Kalinovik—Foča i Sarajevo—Trnovo), prva etapa izvedena je u nešto izmenjenom planu. Njemački general Bader je čak razmatrao da otkaže cjelokupnu operaciju.
 
Hrvatsko-njemačke jedinice su u međuvremenu pomogle Crnu legiju i odbacili četnike, čisteći tako Drinu od četnika do [[25. 4.|25. travnja]]. Crna legija pod komandom [[Jure Francetić|Jure Francetića]]a je izvršila masovne zločine nad srpskim civilima i zarobljenim četnicima u selu [[Stari Brod]] na [[Drina|Drini]].
 
Nemci su, ne čekajući da italijanske divizije izbiju na demarkacionu liniju i s juga zatvore obruč oko partizana u tzv. kotlu Rogatice, prešli u napad. Neusklađenost neprijateljevih operacija omogućila je partizanima veću slobodu manevra. Posle zauzimanja polaznih položaja (15—20. aprila), okupatori i kvislinzi su 22. aprila sa polukružne osnovice počeli napad na jedinice NOV na Romaniji i Glasincu, na prostoriji severno od r. Prače i u ši­rem rejonu Rogatice. Južni luk obruča, od Kalinovika prema Foči do Višegrada, trebalo je da zatvore italijanske snage. Dok su delovi italijanske divizije Pusteria krenuli u nastupanje iz rejona Pljevalja i Višegrada ka Čajniču i Goraždu, divizije Taurinense i Cacciatori delle Alpi, zbog pregrupisavanja u Crnoj Gori i Her­cegovini nisu bile pravovremeno prebačene u svoje polazne re­jone, te će do njihovog dejstva doći tek početkom maja.<ref name="Војна"/>
177.192

izmjene