Razlike između izmjena na stranici "Neško Nedić"

Dodano 2.590 bajtova ,  prije 6 godina
 
== Drugi svetski rat ==
 
=== Gušenje ustanka u Srbiji 1941. ===
{{main|Ustanak u Srbiji 1941.}}
 
Sukladno dogovorima viših instanci, [[Prvi valjevski četnički odred]], čiji je komandant Neško Nedić, izdao je 13. decembra [[1941]]. naređenje za saradnju sa kvislinškim vlastima u borbi protiv partizana:
<br/><br/>
9) Početi odmah sa propagandom protiv komunista i svugde i na svakom mestu objasniti istinu da je do ovoga žalosnog stanja došlo zato što su oni u želji da preotmu vlast počeli borbu prerano. (...) Mi zato ne možemo i nećemo zajedno sa Nemcima, ali nećemo ni u otvorenu borbu, koju sada ne možemo izdržati. (...) Dotle dok ovaj momenat ne dođe mi moramo iskoristiti rasulo kod komunista da ih razoružamo te da nam na proleće ponovo ne ometu naš rad.<ref>[http://www.znaci.net/00001/4_14_1_33.htm Zbornik NOR-a, XIV/1, Beograd, 1981.], str. 90-91.</ref>}}
 
=== Borbe na strani Nemaca 1944. ===
 
[[8. maj]]a [[1944]]. godine Neško Nedić, komandant Valjevskog korpusa [[JVUO]], izveštava generala [[Dragoljub Mihailović|Dragoljuba Mihailovića]] da četnici sa Nemcima drže položaje na reci Gradac:
{{citat|Snage potčinjene meni prešle su trenutno u odbranu na liniji Bačevci — Kosjerić i to: valjevski korpus sa delom Nemaca drži levo obalu Graca u visini Lipa — Ravan. Juče su na ovom odseku odbijeni svi napadi komunista. Ajdačić sa delom Nemaca zatvara položaj Bukovi — Kažana... Moja težnja je da sa naslonom na Nemce, stvorim čvrstu odbranu linije Bačevci — Kosjerić, dok se snage ne prikupe i ne stvore preduslovi za uništavajući udar...<ref>http://www.znaci.net/00001/11_62.htm</ref><ref>AVII, arhivski fond D. M., VK — P--125/1.</ref>|Depeša komandanta Valjevskog korpusa, kapetana Neška Nedića, upućena generalu Mihailoviću [[8. maj]]a 1944.}}
 
=== Topličko-jablanička operacija 1944 ===
{{main|Topličko-jablanička operacija 1944}}
Od [[5. 7.|5. jula]] do [[4. 8.|4. avgusta]] [[1944]]. godine Neško Nedić, načelnik štaba [[Četvrta grupa jurišnih korpusa JVuO|Četvrte grupe jurišnih korpusa JVuO]], je učestvovao u nemačkoj [[Topličko-jablanička operacija 1944|operaciji protiv partizana u Toplici i Jablanici]].
 
Nemci su [[14. jul]]a 1944. u Kruševcu vodili razgovore sa četničkim komandantom Neškom Nedićem u vezi zajedničkih dejstava protiv jedinica NOV i POJ, nakon čega su u četničke operativne štabove delegirali majora Vajela ({{jez-nem|Wayel}}) kao oficira za vezu.<ref name="znaci.net">[http://www.znaci.net/00001/4_12_4_93.htm Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 15. jula 1944. Komandi Grupe armija »F« o razgovoru vođenom 14. jula 1944. u Kruševcu, sa četničkim komandantom Neškom Nedićem u vezi zajedničkih dejstava protiv jedinica NOV i POJ], Zbornik dokumenata i podataka o NOR-u, tom XII (nemački dokumenti), knjiga 4, dokument 93</ref>
 
=== Dogovori sa Nemcima ===
 
[[Datoteka:First Vrede sa četnicima.jpg|thumb|Nemački kapetan Wrede i Mihailovićevi komandanti [[Nikola Kalabić]], [[Dragoslav Račić]] i Neško Nedić u [[Topola|Topoli]] [[11. 8.|11. avgusta]] 1944.<ref>[http://znaci.net/temp/T-311-R-286_536.jpg Wredeova zabeleška str.1]</ref><ref>[http://znaci.net/temp/T-311-R-286_537.jpg Wredeova zabeleška str.2]</ref><ref>[http://znaci.net/temp/T-311-R-286_538.jpg Wredeova zabeleška str.3]</ref><ref>[http://znaci.net/temp/T-311-R-286_539.jpg Wredeova zabeleška str.4]</ref>]]
</br></br>
5. Pripadnici DM-pokreta ne treba da budu u nemačkim uniformama.<ref>[http://sr.wikisource.org/sr/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_11.8.1944. Nemački zapisnik sa pregovora sa Dražinim predstavnicima 11.8.1944.]</ref>|Dražina ponuda Hitleru od 11. avgusta 1944.}}
 
=== Bitka za Valjevo 1944 ===
{{main|Oslobođenje Valjeva septembra 1944.}}
Brigade [[Prva proleterska divizija NOVJ|Prve]] i [[Šesta lička proleterska divizija NOVJ|Šeste divizije NOVJ]] nakon [[Bitka na Jelovoj gori|razbijanja glavnine JVuO na Jelovoj gori]] zadržale su inicijativu u rukama, energično goneći četničke delove na sever. [[11. septembra]] u neposrednoj opasnosti se našla [[Dragoljub Mihailović|Mihailovićeva]] komanda na Ravnoj gori, pa su dva bataljona [[Srpski dobrovoljački korpus (Drugi svetski rat)|SDK]] iz [[Valjevo|Valjeva]] nastupila prema [[Mionica|Mionici]] da bi obezbedili izvlačenje [[Dragoljub Mihailović|Mihailovićevog]] štaba prema [[Koceljeva|Koceljevu]].
 
Načelnik štaba [[Četvrta grupa jurišnih korpusa JVuO|Četvrte grupe jurišnih korpusa]] kapetan Neško Nedić pokušao je da organizuje odbranu uključujući u grupu Valjevski korpus JVuO kao Sedmi jurišni, i dajući mu naređenje da se poveže sa Nemcima u Valjevu:
{{citat|Tvoj (prim: kapetan Vojislav Marković) korpus za sada ostaje za akciju prema Valjevu — prema komunističkoj grupi dejstvuje u Kolubari. Pošto ovu akciju vode uglavnom Nemci to će tvoja uloga biti da naslonom naših i u sporazumu sa njima izvršiš tučenje crvenih sugerišući Nemcima najpogodnija rešenja. Od Nemaca ćeš neposredno da se snabdevaš municijom, a glavni zadatak ti je da prisustvom uz neniačke trupe goniš i hvataš komuniste koje oni razbijaju.<br />Radi ovoga izvršićeš marš sutra — 14-og septembra t.g. u 6 časova pravcem selo Grabovica, gde ćeš stupiti u dodir sa nemačkim Komandantom u Valjevu, kome ćeš dati pismeno naređenje štaba četvrte grupe za neposredno snabdevanje municijom za saradnju sa njima. Pored ovoga zadatka ti ćeš obratiti pažnju na to da se sa korpusom nađeš u rejonu Valjeva da brzo prigrabiš vlast ako bi Nemoi napustili Valjevo odnosno da se naslonom na njih u ovoj gužvi naoružaš izvlačeći od svakog sve što se može.<ref>[http://www.znaci.net/00001/4_14_4_69.htm Naređenje načelnika štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantu 7. jurišnog korpusa da sadejstvuje s nemačkim trupama], [[Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda|Zbornik NOR-a]], [http://znaci.net/00001/4_14_4.htm tom XIV, knjiga 4], dokument 69</ref>}}
 
== Izvori ==