Razlike između izmjena na stranici "Zaharije Ostojić"

Dodano 599 bajtova ,  prije 8 godina
 
{{citat|Pantić i Radulović da napregnu sve snage za sprečavanje daljeg nadiranja komunista ka Žižlju. Traži od Tetkića [Italijana] teške bacače i artiljeriju da pojačaju Pantića jer će tako lakše uspeti... Neka sa izviđanjem iz vazduha utvrde tačno pravac njihovog nadiranja na celom frontu i iz pozadine, gde se pojačavaju... Javi tačnu liniju fronta; delove na levoj obali: crvenih i naše položaje. Molim te hranu i municiju šalji što pre. Mogu li baciti hranu i municiju iz vazduha; ovo će trebati Voji Lukačeviću... Da li glavne snage komunista idu levim krilom ili centrom njihovim? Kako je moglo preći preko Neretve 3.500 ljudi za kratko vreme? Koliko mostova imaju? Neka ih bombarduje avijacija.|Depeša Zaharija Ostojića [[Dobroslav Jevđević|Dobroslavu Jevđeviću]] od 20. februara 1943.}}
 
23. februara Jevđević javlja Ostojiću da Italijani stižu u pomoć, a sa Nemcima je dogovoreno da ne prelaze Neretvu:
 
{{citat|Danas sam sa Nemačkim oficirima napravio sporazum da ne prelaze levu obalu Neretve, a da međusobno izbegavamo kontakt. Komunisti imaju 3 divizije 2 Prozor — Drežnica, a 1 Imotski. Dalmaciju bez Jovanovića ne mogu dati. Tetkići [Italijani] sa 5 bataljona idu sa Crnogorcima sa desne strane Neretve. A mi sa 800 Tetkića sa leve da unište grupu u Drežnici.<ref>http://www.znaci.net/00001/11_33.htm</ref>|Telegram Jevđevića Ostojiću od 23. februara 1943.}}
 
Kako je postajalo sve izvesnije da partizani odnose pobedu u [[Bitka na Neretvi|bici na Neretvi]], Zaharije Ostojić je preko [[Dobroslav Jevđević|Dobroslava Jevđevića]] tražio da Nemci hitno posednu obalu Neretve i neprekidno bombarduju partizanske položaje: