Razlike između izmjena na stranici "Proboj četnika i Nemaca iz Srbije"

m/м (→‎Vidi još: re-categorisation per CFD using AWB)
{{citat|Na osnovu naknadno prikupljenih podataka u toku vođenih borbi 21 i 22. oktobra između Duge Poljane i Sjenice i južno od iste nalaze se jače komunističke snage jačine oko 1000— 1500 ljudi. Ove komunističke snage raspolažu sa šest bacača i dosta automatskog oružja.
U cilju izvršenja dobivenog zadatka Srpski udarni korpus mora da ovlada Sjenicom. Ovaj zadatak korpus će izvršiti u sadejstvu sa nemačkim jedinicama koje nastupaju istim pravcem kao i Srpski Udarni korpus.
Zbog toga što jedinice SUK ne raspolažu sa potrebnim teškim pešadiskim i artileriskim naoružanjem, to će nemačke jedinice svojim artiljerijskim naoružanjem, bacačima i artiljerijom, uništavati komunističke centre otpora na pravcu nadiranja jedinica SUK.<ref>[http://www.znaci.net/00001zb/4_14_4_914.htmphp?broj=356&vol=14&bk=4 Zapovest Štaba 2. divizije Srpskog udarnog korpusa od 24. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Sjenice], Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, tom XIV, knjiga 4, Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 91</ref>}}
 
Potpukovnik [[Dragoslav Račić]] izdao je direktivu i zapovest svojoj grupi korpusa:
{{citat|NAREĐUJEM:
1. — Prva jurišna grupa polazi u napad 23. oktobra u 7 časova sa koncentraciske prostorije opštim pravcem drum za Sjenicu...<ref>[http://www.znaci.net/00001/4_12_4_219.htm Zapovest potpukovnika Račića], Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, tom XII, knjiga 4, Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 219</ref>}}
 
Dokumenti nemačke Armijske grupe F beleže zajedničku borbu četnika sa Nemcima:
{citat|Kod Sjenice bore se naši zajendo sa četnicima za otvaranje puta Novi Pazar-Višegrad (Večernji izveštaj obaveštajnog odeljenja komande, 23.10.44)}}<ref>[http://znaci.net/NARA/T316.php?rec=311&roll=194&broj=656 Ic Abendmeldung, 23.10.44, National Archive Washington, arhivska oznaka T311 roll 194, frame 650]</ref>
 
== Nastupanje ==