Razlike između izmjena na stranici "7. SS dobrovoljačka gorska divizija Prinz Eugen"

{{citiranje|„SS-divizija „Prinz Eugen“: Komunistička grupa (jačine 1.200 ljudi), koja je sa sjevera nastupala ka Bileći, je odbačena ka sjeveru akcijom 6. čete 2. SS brdskog puka ojačane sa 800 četnika.“ <ref>NAW, T-312, Roll 483, 000290: Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 18. septembar 1943.</ref>|Dnevni izvještaj 15. brdskog korpusa za 18. septembar 1943.}}
 
Izuzetno značajnu ulogu za Nemce divizija je odigrala tokom [[operacija Achse|operacije Ahze]], septembra, oktobra i novembra [[1943]], kad je, u saradnji sa drugim snagama, napadima [[bitka za Split 1943.|na Split]] i [[Operacija Landsturm|Podbiokovlje]] otklonila neposrednu opasnost od savezničkog iskrcavanja u [[Dalmacija|Dalmaciji]].
 
U tom periodu divizija je predstavljala okosnicu za formiranje [[5. SS brdski korpus|5. SS brdskog korpusa]].