Razlike između izmjena na stranici "Obrazovna tehnologija"

Obrisana 183 bajta ,  prije 5 godina
nema sažetka uređivanja
{{Izmjena u tijeku}}
{{Izmjena u tijeku}}'''Obrazovna''' ili '''edukativna/edukacijska tehnologija''' učinkovit je način korištenja
'''Obrazovna''' ili '''edukativna/edukacijska tehnologija''' učinkovit je način korištenja tehnoloških alata u procesu učenja. Kao koncept, bavi se nizom alata poput medija, mašina i mrežnog hardvera, kao i razmatranjem teoretskih perspektiva za njihovu učinkovitu primjenu.
 
tehnoloških alata u procesu učenja. Kao koncept, bavi se nizom alata poput medija, mašina i mrežnog hardvera, kao i razmatranjem teoretskih perspektiva za njihovu učinkovitu primjenu.
 
Obrazovna tehnologija nije ograničena samo na ''high-tech''. Bez obzira na to, elektronska obrazovna tehnologija je postala važan dio društva danas.
Moderna obrazovna tehnologija uključuje e-učenje, instrukcijska tehnologija, informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT) u obrazovanju, EdTech, obrazovna tehnologija, multimedijalno učenje, tehnološki poboljšano učenje, računarski-zasnovana instrukcija, računarski upravljana instrukcija, računarski-zasnovan trening, računarski pomognuta instrukcija ili računarski podržana instrukcija, internetski-zasnovano treniranje, fleksibilno učenje, web-bazirano učenje, virtualno obrazovanje, itd.
 
Ovi opisni nazivi su svi više ograinčavajući u odnosu na pojam „Obrazovna tehnologija“ u tome što individualno govore o zasebnom digitalizacijskom pristupu, komponenti ili metodi isporuke. Naprimjer, ''m-learning'' naglašava mobilnost, ali je u suprotnom slučaju neprimjetan ''u smislu'' obrazovne tehnologije.
Ovi opisni nazivi su svi više ograinčavajući
u odnosu na pojam „Obrazovna tehnologija“ u tome što individualno govore o zasebnom
digitalizacijskom pristupu, komponenti ili metodi isporuke. Naprimjer, ''m-learning'' naglašava mobilnost, ali je u suprotnom slučaju neprimjetan ''u smislu'' obrazovne tehnologije.
 
Teoretske perspektive uključuju brojne tipove medija koji isporučuju tekst, zvuk, slike, video i slično, te uključuju tehnološke primjene i procese kao što su zvučne ili video trake, satelitsku televiziju, CD-ROM i računarski-zasnvano učenje, kao i lokalnu intranet/extranet mrežu i internetski-bazirano učenje. Informacijski i komunikacijski sistemi, bilo da su slobodno-stojeći ili na lokalnoj mreži, ili na Internetu u mrežnom učenju, temelj su više vrsta procesa e-učenja.
tehnološke primjene i procese kao što su zvučne ili video trake, satelitsku
televiziju, CD-ROM i računarski-zasnvano učenje, kao i lokalnu intranet/extranet mrežu i internetski-bazirano učenje. Informacijski i komunikacijski sistemi, bilo da su slobodno-stojeći ili na lokalnoj mreži, ili na Internetu u mrežnom učenju, temelj su više vrsta procesa e-učenja.
 
Obrazovna tehnologija i e-učenje mogu se vršiti unutar i van učionice. Može biti samostalno, asinhrono učenje, ili pak može biti sinhrono učenje vođeno od strane instruktora. Ono je pogodno za učenje na daljinu i u vezi sa nastavom baziranoj na principu „licem-u-lice“, koja se naziva ''pomiješano učenje''.
biti sinhrono učenje vođeno od strane instruktora. Ono je pogodno za učenje na
daljinu i u vezi sa nastavom baziranoj na principu „licem-u-lice“, koja se naziva ''pomiješano učenje''.
 
Obrazovne tehnologije koriste učenici i nastavnici u kućama, školama (u K-12 i u visokom obrazovanju), poslovima i ostalim postavkama.
== Definicija ==
 
Richey definiše edukacijsku tehnologiju kao „studij i etički princip koji olakšava učenje i popravlja performanse kreiranjem, korištenjem i upravljanjem adekvatnih tehnoloških procesa i resursa.“
„studij i etički princip koji olakšava učenje i popravlja performanse
kreiranjem, korištenjem i upravljanjem adekvatnih tehnoloških procesa i
resursa.“
 
Asocijacija AECT označava nastavnu tehnologiju kao „teorija i praksa dizajna, razvoja, korištenja, upravljanja i vrednovanja procesa i resursa za učenje.“
tehnologiju kao „teorija i praksa dizajna, razvoja, korištenja, upravljanja i
vrednovanja procesa i resursa za učenje.“
 
Obrazovna tehnologija se odnosi na korištenje fizičkog hardvera, kao i obrazovnih teorija.
na korištenje fizičkog hardvera, kao i obrazovnih teorija.
 
Ona povezuje nekoliko domena, uključujući teoriju učenja, računarski-bazirano treniranje, mrežno učenje, te gdje se koriste mobilne tehnologije, ''m-učenje''.
teoriju učenja, računarski-bazirano treniranje, mrežno učenje, te gdje se
koriste mobilne tehnologije, ''m-učenje''.
 
Prema tome, postoji nekoliko diskretnih aspekata prema opisivanju intelektualnog i tehničkog razvoja obrazovne
aspekata prema opisivanju intelektualnog i tehničkog razvoja obrazovne
tehnologije:
* Obrazovna tehnologija kao teorija i praksa obrazovnih pristupa učenju
* Obrazovna tehnologija za sistem upravljanja učenjem (LMS), kao što su alati za upravljanje studentskog plana i programa, kao i za EMIS (informacijski sistemi za obrazovni menadžment)
* Obrazovna tehnologija sama po sebi kao obrazovni subjekt, čiji se kursevi mogu nazvati “računarske studije” ili “informacijska i komunikacijska tehnologija” (ICT)
<br>
 
== Historija ==
 
Historijske osnove izrade predstavljaju smisao pomoći ljudima u načinima koji su lakši, brži, sigurniji ili jeftiniji nego prethodni načini koji se mogu pratiti unazad od pojave veoma ranih alata, kao što su crteži po pećinskim zidovima.
Historijske osnove izrade predstavljaju smisao
pomoći ljudima u načinima koji su lakši, brži, sigurniji ili jeftiniji nego
prethodni načini koji se mogu pratiti unazad od pojave veoma ranih alata, kao
što su crteži po pećinskim zidovima.
 
Različiti tipovi abakusa su također korišteni. Crepovi za pisanje i crne ploče (table) se koriste bar milenij.
korišteni. Crepovi za pisanje i crne ploče (table) se koriste bar milenij.
 
Od njihovog uvođenja, knjige i pamfleti su igrali važnu ulogu u obrazovanju. Od početka dvadesetog vijeka, mašine za umnožavanje kao što je geštetner koriste se za manja kopiranja (obično 10-50 kopija) za razrednu ili kućnu upotrebu.
kao što je geštetner koriste se za manja kopiranja (obično 10-50 kopija) za razrednu ili kućnu upotrebu.
 
Korištenje medija za instrukcijske svrhe se generalno može pratiti unazad od 20. vijeka, sa pojavom obrazovnih filmova (1900-te) i Sydney Presseyevih mehaničkih mašina za podučavanje (1920-te). Prvi od svih sa višestrukim izborom, obimnim procjenjivanjem bio je ''Army Alpha'', korišten da ocijeni inteligenciju i specifičnije sklonosti regruta za vojno služenje tokom Prvog svjetskog rata. Dalje obimno korištenje tehnologija se dogodilo u treniranju vojnika tokom i nakon Drugog svjetskog rata, korištenjem filmova i ostalih medijskih materijala, kao što su grafoskopi/videoskopi/projektori.
Korištenje medija za instrukcijske svrhe se
generalno može pratiti unazad od 20. vijeka,<ref>Saettler, P. (1990). The evolution of American educational
technology. Englewood, CO: Libraries Unlimited.</ref>
sa pojavom obrazovnih filmova (1900-te) i Sydney Presseyevih mehaničkih mašina
za podučavanje (1920-te). Prvi od svih sa višestrukim izborom, obimnim procjenjivanjem
bio je ''Army Alpha'', korišten da
ocijeni inteligenciju i specifičnije sklonosti regruta za vojno služenje tokom
Prvog svjetskog rata. Dalje obimno korištenje tehnologija se dogodilo u
treniranju vojnika tokom i nakon Drugog svjetskog rata, korištenjem filmova i
ostalih medijskih materijala, kao što su grafoskopi/videoskopi/projektori.
 
Projektori sa slajdovima došli su u širu upotrebu tokom 1950-tih i najviše su se koristili u obrazovne svrhe u institucijama. Cuisenaire šipke (štapovi) su predstavljene 1920-tih, a našle široku upotrebu od kasnih 1950-tih.
Projektori sa slajdovima došli su u širu
upotrebu tokom 1950-tih i najviše su se koristili u obrazovne svrhe u
institucijama. Cuisenaire šipke (štapovi) su predstavljene 1920-tih, a našle
široku upotrebu od kasnih 1950-tih.
 
U 1960. godini, Univerzitet u Illinoisu predstavio je razredni (učionički) sistem zasnovan na povezanim računarskim
terminalima gdje su studenti mogli pristupiti informacijskim resursima na određenim kursevima dok su slušali lekcije koje su bile snimljene preko neke
predstavio je razredni (učionički) sistem zasnovan na povezanim računarskim
terminalima gdje su studenti mogli pristupiti informacijskim resursima na
određenim kursevima dok su slušali lekcije koje su bile snimljene preko neke
vrste daljinski-povezanog uređaja, poput televizije ili audio-uređaja.
 
Ranih 1960-tih, profesori psihologije sa Univerziteta Stanford, Partick Suppers i Richard C. Atkinson, eksperimentirali su s korištenjem računara u cilju učenja matematike i učenja čitanja mlađe djece u osnovnoj školi u Istočnom Palo Altu, država Kalifornija.
Ranih 1960-tih, profesori
Stanfordov “Obrazovni program za nadarenu omladinu” je proizašao iz tih ranih eksperimenata. U 1963. godini, Bernard Luskin je instalirao prvi računar u društvenom koledžu za instrukcije. Radeći sa Stanfordom i ostalim, pomogao je razviti računarski-pomognute instrukcije.
psihologije sa Univerziteta Stanford, Partick Suppers i Richard C. Atkinson,
eksperimentirali su s korištenjem računara u cilju učenja matematike i učenja čitanja
mlađe djece u osnovnoj školi u Istočnom Palo Altu, država Kalifornija.
Stanfordov “Obrazovni program za nadarenu omladinu” je proizašao iz tih ranih
eksperimenata. U 1963. godini, Bernard Luskin je instalirao prvi računar u
društvenom koledžu za instrukcije. Radeći sa Stanfordom i ostalim, pomogao je
razviti računarski-pomognute instrukcije.
 
Godine 1971. Ivan Iljić je objavio veoma utjecajnu knjigu nazvanu “Odškolovavanje društva”, u kojoj govori o zamisli “učenja mreže” kao modela za ljude koji se spajaju na mrežu učenja onoga što im je potrebno. Od 1970-tih do 1980-tih našli su se mnogi doprinosi vezani za učenje podržano tehnologijom. Posebno zapazivi radovi su oni od Murayya Turoffa i Starr Roxanne Hiltz, na ''Institutu tehnologije'' u New Jerseyu, kao i razvoji na Univerzitetu u Guelphu u Kanadi.
Godine 1971. Ivan Iljić je
objavio veoma utjecajnu knjigu nazvanu “Odškolovavanje društva”, u kojoj govori
o zamisli “učenja mreže” kao modela za ljude koji se spajaju na mrežu učenja
onoga što im je potrebno. Od 1970-tih do 1980-tih našli su se mnogi doprinosi
vezani za učenje podržano tehnologijom. Posebno zapazivi radovi su oni od
Murayya Turoffa i Starr Roxanne Hiltz, na ''Institutu
tehnologije'' u New Jerseyu, kao i razvoji na Univerzitetu u Guelphu u
Kanadi.
 
Do sredine 1980-tih, pristupanje kursnom sadržaju postalo je moguće zahvaljujući tzv. ''microworld simulacijama'' (računarski-zasnovani trening i računarski-zasnovano učenje).
Do sredine 1980-tih, pristupanje
kursnom sadržaju postalo je moguće zahvaljujući tzv. ''microworld simulacijama'' (računarski-zasnovani trening i računarski-zasnovano
učenje).
 
Poslije toga, počelo je vrijeme digitalizirane komunikacije i umrežavanja u obrazovanju, koje je počelo od sredine 1980-tih. Obrazovne institucije su iskoristile prednost novih medija nudeći kurseve ''učenja na daljinu'', korištenjem računarske mreže u cilju komuniciranja.
Poslije toga, počelo je vrijeme
digitalizirane komunikacije i umrežavanja u obrazovanju, koje je počelo od
sredine 1980-tih. Obrazovne institucije su iskoristile prednost novih medija
nudeći kurseve ''učenja na daljinu'', korištenjem
računarske mreže u cilju komuniciranja.
 
Video-konferencija je bila važan faktor koji je utjecao na današnje obrazovne tehnologije. Ovaj rad je bio popularan posebno sa muzejskim obrazovanjem. Čak i u bližoj prošlosti, video-konferencija se popularizirala kako bi dosegla 20 hiljada studenata kao korisnika u SAD i Kanadi tokom perioda od 2008. do 2009. Mane ovog oblika tehnologije obrazovanja su već primjetne: kvalitet slike i zvuka je često zrnast ili pikseliziran; Video-konferencije zahtijevaju postavljanje tipa mini-TV studija u muzeju radi emitiranja, prostor postaje problem te specijalizacija je potrebna kako za dostavljača tako i za učesnika.
Video-konferencija je bila važan
faktor koji je utjecao na današnje obrazovne tehnologije. Ovaj rad je bio
popularan posebno sa muzejskim obrazovanjem. Čak i u bližoj prošlosti,
video-konferencija se popularizirala kako bi dosegla 20 hiljada studenata kao
korisnika u SAD i Kanadi tokom perioda od 2008. do 2009. Mane ovog oblika
tehnologije obrazovanja su već primjetne: kvalitet slike i zvuka je često
zrnast ili pikseliziran; Video-konferencije zahtijevaju postavljanje tipa
mini-TV studija u muzeju radi emitiranja, prostor postaje problem te specijalizacija
je potrebna kako za dostavljača tako i za učesnika.
 
Open University u Britaniji, kao i Univerzitet u Britanskoj Kolumbiji počeli su revoluciju koristeći Internet za dostavljanje učenja, uveliko koristeći trening zasnovan na mreži, mrežni trening na daljinu i mrežnu diskusiju između studenata.
Open University u Britaniji, kao
i Univerzitet u Britanskoj Kolumbiji počeli su revoluciju koristeći Internet za dostavljanje učenja, uveliko koristeći trening zasnovan na mreži, mrežni trening na daljinu i mrežnu
diskusiju između studenata.
 
Sa uvođenjem World Wide Weba (WWW) 90-tih, Graziadei je opisao mrežnu računarski-dostavljenu lekciju, tutorijal i ocjenjivanje koristeći elektronski email servis. Do 1994, osnovana je prva internetska mrežna srednja škola. Tokom 1997. Graziadei je opisao kriterije za ocjenjivanje projekata i razvoja tehnološki-zasnovanih kurseva, uključujući portabilnost, skalabilnost, priuštivost i visoku mogućnost dugoročnih efektivnosti troška.
Sa uvođenjem World Wide Weba
(WWW) 90-tih, Graziadei je opisao mrežnu računarski-dostavljenu lekciju,
tutorijal i ocjenjivanje koristeći elektronski email servis. Do 1994, osnovana
je prva internetska mrežna srednja škola. Tokom 1997. Graziadei je opisao
kriterije za ocjenjivanje projekata i razvoja tehnološki-zasnovanih kurseva,
uključujući portabilnost, skalabilnost, priuštivost i visoku mogućnost
dugoročnih efektivnosti troška.
 
Internetska edukacija se veoma brzo širi i postaje alternativa tradicionalnim učionicama. Prema studiji iz 2008, američki odjel za edukaciju pokazuje 77%-tni upis u kurseve sa mrežnom komponentom.
Internetska edukacija se veoma
brzo širi i postaje alternativa tradicionalnim učionicama. Prema studiji iz
2008, američki odjel za edukaciju pokazuje 77%-tni upis u kurseve sa mrežnom
komponentom.
 
Danas je paradigma koja prevladava komunikacija posredovana računarom (CMC), gdje je primarna interakcija između učenika i instruktora posredovana računarom.
Danas
je paradigma koja prevladava komunikacija posredovana računarom (CMC), gdje je
primarna interakcija između učenika i instruktora posredovana računarom.
 
Veće ''high-tech'' kompanije, poput Googlea, Verizona i Microsofta, finansiraju škole kako bi ih obezbijedile da uče studente kroz tehnologiju, što može voditi do poboljšanih performansi studenata.
Veće
''high-tech'' kompanije, poput Googlea,
Verizona i Microsofta, finansiraju škole kako bi ih obezbijedile da uče studente
kroz tehnologiju, što može voditi do poboljšanih performansi studenata.
 
= Mediji =
Edukacijski mediji i alati mogu se koristiti za:
 
*Podršku strukturiranja zadataka
·        
*Pristupanje bazama znanja
Podršku strukturiranja zadataka
*Alternativni oblici reprezentacije znanja (video, audio, tekst, slika…)
 
·        
Pristupanje bazama znanja
 
·        
Alternativni oblici reprezentacije znanja (video, audio,
tekst, slika…)
 
== Zvuk i pokretna slika ==
Radio nudi sinhrono edukacijsko ''vozilo,'' prilikom prebacivanja zvuka preko internet sa webcastovima i podcastovima. Učionički mikrofoni koji su
preko internet sa webcastovima i podcastovima. Učionički mikrofoni koji su
najčešće bežični nude učenicima i učiteljima čistiju interakciju.
 
Video tehnologija uključuje VHS trake i DVD uređaje, kao i novije tehnologije na web-serverima, poput Youtube, Teacher Tube, Skype, Adobe Connect, te web kamere. Ove tehnologije nude i ostvarivanje veze učenika sa ekspertima.
Video tehnologija uključuje VHS
trake i DVD uređaje, kao i novije tehnologije na web-serverima, poput Youtube,
Teacher Tube, Skype, Adobe Connect, te web kamere. Ove tehnologije nude i
ostvarivanje veze učenika sa ekspertima.
 
== Računari, tableti i mobilni uređaji ==
Računari i tableti omogućavaju učenicima i edukatorima da pristupe web-strancama kao i programima kao što su Microsoft Word, PowerPoint, PDF datoteke i slike… Većina mobilnih uređaja podržava i m-learning.
Računari i tableti omogućavaju
učenicima i edukatorima da pristupe web-strancama kao i programima kao što su
Microsoft Word, PowerPoint, PDF datoteke i slike… Većina mobilnih uređaja
podržava i m-learning.
 
== Društvene mreže ==
Grupni veb sajtovi, blogovi, wiki-stranice (npr. Wikipedia) omogućavaju učenicima da postavljaju misli, ideje, komentare na veb sajt u interaktivnoj učeničkoj okolini. Društvene mrežne stranice su virtualna društva za ljude koji su zainteresirani za određene teme, ili za ''druženje'' online.
Grupni veb sajtovi, blogovi,
wiki-stranice (npr. Wikipedia) omogućavaju učenicima da postavljaju misli,
ideje, komentare na veb sajt u interaktivnoj učeničkoj okolini. Društvene
mrežne stranice su virtualna društva za ljude koji su zainteresirani za
određene teme, ili za ''druženje''
online.
 
Članovi mogu komunicirati govorom, brzim porukama, chatom, video konferencijama i blogovima, a mrežni servis istovremeno omogućava način komunikacije, tako da članovi mogu kontaktirati prijatelje i ostale članove.
Članovi mogu komunicirati
govorom, brzim porukama, chatom, video konferencijama i blogovima, a mrežni
servis istovremeno omogućava način komunikacije, tako da članovi mogu
kontaktirati prijatelje i ostale članove.
 
== Web-kamere ==
Web-kamere i Web-casting su omogućili kreiranje virtualnih učionica i virtualnih učioničkih okolina. Korištenjem web-kamera utiče se na brzinu komuniciranja između instruktora i učenika/studenta u odnosu na tradicionalnu metodu email, tekst, chat i slično.
virtualnih učioničkih okolina.[1]
Korištenjem web-kamera utiče se na brzinu komuniciranja između instruktora i
učenika/studenta u odnosu na tradicionalnu metodu email, tekst, chat i slično.
 
 
 
== Bijele table (whiteboard) ==