Razlike između izmjena na stranici "Hormoni"

Dodano 128 bajtova ,  prije 5 godina
U cilju brzog oslobađanja aktivnih hormona u [[Cirkulatorni sistem|krvotok]], ćelije biosintetičkih hormona mogu proizvoditi i čuvati biološke neaktivne hormone u vidu pre- ili prohormona. Ovi potom mogu brzo biti, kao rezultat odgovarajućih stimulansa, konvertovani u svoje aktivne forme hormona.
 
== RegulationRegulacija ==
 
Brzina hormonske biosinteze i izlučivanja je obično regulisana putem kontrolnog mehanizma [[Homeostaza|homeostatičke]] [[negativna povratna sprega|negativne povratne sprege]]. Takav mehanizam zavisi od faktora koji utiču na [[metabolizam]] i [[ekskrecija|ekstreciju]] hormona. Stoga, visoke hormonske koncentracije same po sebi ne mogu da podstaknu mehanizam negativne povratne sprege. Negativna povratna sprega mora da bude podstaknuta prekomernom produkcijom „efekta“ hormona.
The rate of hormone biosynthesis and secretion is often regulated by a [[Homeostasis|homeostatic]] [[negative feedback]] control mechanism. Such a mechanism depends on factors that influence the [[metabolism]] and [[excretion]] of hormones. Thus, higher hormone concentration alone cannot trigger the negative feedback mechanism. Negative feedback must be triggered by overproduction of an "effect" of the hormone.
 
Hormonska sekrecija može da bude stimulisana ili inhibirana:
Hormone secretion can be stimulated and inhibited by:
* OtherDrugim hormoneshormonima (''stimulatingstimulacijom''- orili ''releasingotpuštanjem'' -hormoneshormona)
* PlasmaKoncentracijom concentrationsjona ofili ionsnutrijenata oru nutrientsplazmi, askao welli asvezivanjem bindingza [[globulin]]se
* [[Neuron]]sima andi mentalmentalnom activityaktivnošću
* EnvironmentalPromenama changesživotne sredine, e.g., of lightsvetlosti ori temperature
 
Jedna specijalna grupa hormona su [[tropkalni hormon]]i koji stimulišu hormonsku produkciju drugih [[endokrini sistem|endokrinih žlezdi]]. Na primer, [[Tireostimulišući hormon|hormon stimulacije tiroida]] (TSH) uzrokuje rast i povećanu aktivnost druge endokrine žlezde, [[Štitasta žlezda|tiroid]]a, koja povećava output [[tiroidni hormon|tiroidnih hormona]].
One special group of hormones is the [[tropic hormone]]s that stimulate the hormone production of other [[endocrine system|endocrine glands]]. For example, [[thyroid-stimulating hormone]] (TSH) causes growth and increased activity of another endocrine gland, the [[thyroid]], which increases output of [[thyroid hormone]]s.
 
Da bi se brzo oslobodili aktivni hormoni u [[Cirkulatorni sistem|cirkulaciju]], ćelije hormonske biosinteze mogu da proizvedu i uskladište biološki neaktivne hormone u obliku [[prehormon|pre-]] ili [[prohormon]]a. Oni se mogu brzo konvertovati u aktivne hormone u odgovoru na specifični stimulus.
To release active hormones quickly into the [[Circulatory system|circulation]], hormone biosynthetic cells may produce and store biologically inactive hormones in the form of [[prehormone|pre-]] or [[prohormone]]s. These can then be quickly converted into their active hormone form in response to a particular stimulus.
 
[[Eikozanoid]]i se smatraju hormonima sa lokalnim dejstvom.
[[Eicosanoids]] are considered to act as local hormones.
 
== Receptori ==
1.513.355

izmjena