Razlike između izmjena na stranici "Batinska bitka"

Dodano 97 bajtova ,  prije 7 godina
slika
(slika)
 
==Ciljevi i rezultati==
 
[[Datoteka:Porušeno selo Batina 1944.jpg|minijatura|Porušeno selo Batina, novembra 1944.]]
Planom je bilo predviđeno da 73. i 233. divizija CA i 51. divizija NOVJ (bez 8. brigade) forsiraju Dunav u rejonu sela Batine, zauzmu ga, zatim da prošire mostobran ka selima Dražu i Zmajevcu, a da 236. divizija CA, s 8. brigadom 51. divizije forsira Dunav prema [[Zlatna Greda |Zlatnoj Gredi]], zauzme je i proširi mostobran u pravcu sela Zmajevca i [[Kneževi Vinogradi | Kneževih Vinograda]].
 
 
==Tok operacije==
[[Datoteka:Porušeno selo Batina 1944.jpg|minijatura|Porušeno selo Batina, novembra 1944.]]
 
{{citiranje|„[[Führer]] poklanja posebnu pažnju borbama na batinskom mostobranu i traži detaljan izvještaj. 2. oklopna armija se moli da u izvještaje uvrsti detalje, pogotovo objašnjenje o razlozima neuspjeha i mjerama za poboljšanje situacije.“ <ref>NAW, T-311, Roll 194, 001050: Telegram načelnika štaba Jugoistoka komandi 2. oklopne armije (21. novembar 1944.).</ref>|Telegram načelnika štaba Jugoistoka komandi 2. oklopne armije (21. novembar 1944.)}}
 
 
==Gubici==
[[Datoteka:Porušene zgrade u Batini 1944.jpg|minijatura|Porušene zgrade u Batini 30.XI.1944.]]
U jedinicama 51. divizije bilo je 478 poginulih i 850 ranjenih boraca i starješina, a u jedinicama CA bilo je oko 1.500 poginulih. Njemačkoj vojsci izbačeno je iz stroja oko 2.500 vojnika.