Razlike između izmjena na stranici "Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943."

nema sažetka uređivanja
(preuzeto sa sr wiki)
 
No edit summary
|gubici2 = oko 1500 mrtvih i zarobljenih
|civilne žrtve = }}
[[Prva proleterska brigada|Prva proleterska]] i [[I vojvođanska NOU brigada|Prva]] i [[II vojvođanska NOU brigada|Druga vojvođanska NOU brigada ]] napadom u noći između [[25. jun|25.]] i [[26. jun]]a 1943. godine razbile i većim delom uništile posadu [[Vlasenica|Vlasenice]] koju su sačinjavale dve bojne (bataljona) domobranskog 15. pešadijske pukovnije (puka) i dva bataljona ustaškog 1. zdruga (brigade) ({{jez-hr|sdrug}}) i zauzele Vlasenicu. Ostaci posade, ukupno 679 vojnika prema izveštaju zapovednika pukovnije, spasili su se bekstvom u Drinjaču, većinom bez oružja. U borbi je poginuo politički komesar 6. bataljona 1. proleterske NOV brigade [[Ante Bilobrk]], narodni heroj.
 
==Priprema napada==
U okolini [[Vlasenica|Vlasenice]] u junu [[194]]3. nalazile su se [[Prva vojvođanska NOU brigada|Prva]] i [[Druga vojvođanska NOU brigada]], a nakon proboja iz nemačkog obruča u [[Bitka na Sutjesci|bici na Sutjesci]] prema tom delu istočne [[Bosna|Bosne]] nastupale su jedinice [[Prva proleterska divizija|Prve proleterske divizije]]. Vojvođanske brigade izvršile su pokret radi prihvata i povezivanja sa Prvom proleterskom divizijom. Štabovi su doneli odluku da samostalno napadnu ustaški garnizon u Vlasenici. Do napada je došlo noću 24./[[25. jun]]a, ali je napad bio nepovezan i nedovoljno pripremljen, pa je završen neuspehom.
 
Prema podacima NDH
{{citat|Posada koja je branila Vlasenicu imala je oko 2000 momaka (jedna bojna ustaša, vojnici 15 pješačke pukovnije i milicija.)}}<ref>Izveštaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 15. jula 1943. (Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu, tom IV, knjiga 15. strana 506)</ref> )}}
 
Tokom 25. juna štabovi [[Prva proleterska divizija|Prve proleterske divizije]] i vojvođanskih brigada uspostavile su vezu i sačinjen je zajednički plan napada na Vlasenicu. Plan je izgledao ovako: Prva proleterska napadala je na odseku Kik — k 662 — Orlovača, i to: Prvi i treći bataljon na otseku između r. Sušice i druma Vlasenica — Han Pijesak, četvrti i šesti bataljon i jedan vojvođanski bataljon imeđu druma [[Han Pijesak]] — Vlasenica i druma [[Milići]] — Vlasenica. 1. i 2. vojvođanska brigada napadale su sa severa, sa težištem na pravcu selo Nezirovići — selo Drum — crkva u Vlasenici. Obezbeđenje od Zvornika, u visini Han Johovca, vršili su delovi vojvođanskih jedinica, dok je [[Treća krajiška brigada]] upućena u napad na Srebrenicu.
 
U izveštaju Štaba Trećeg domobranskog zbora od [[26. jun]]a [[1943]].
{{citat|... Dosada su poduzete sve mjere da se spasi istočna Bosna kako kod zapovjednika njemačke divizije Sarajevo, tako i kod zapovjednika njemačkih četa u Hrvatskoj.
Uprkos svega toga, istočna Bosna sa neznatnim našim snagama prepuštena je samoj sebi i jedno uporište za drugim savladano je, te gubimo sve ono što je uz velike žrtve u proljeće 1942. godine bilo oslobođeno ... }}<ref>[http://www.znaci.net/00001/4_4_14_3.pdf Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu, tom IV, knjiga 14. strana 522]</ref>}}
 
== Literatura ==