Razlike između izmjena na stranici "Atomizam"

Obrisan 1 bajt ,  prije 7 godina
[[Platon]] je izneo prigovore [[Mehanicizam|mehanicističkoj]] [[Teleologija|nesvrsishodnosti]] Demokritovog atomizma. On je smatrao da samo spajanje atoma ne bi moglo rezultirati lepotom i obličjem sveta koji nas okružuje. U ''[[Timaj]]u'' (28b - 29a) Platon kaže da [[kosmos]] nije večan, nego da je nastao, premda ga je njegov tvoritelj ([[demijurg]]) oblikovao prema večnom i nepromenljivom uzoru. Jedan deo tog nastanka činili su atomi [[Vatra|vatre]], [[vazduh]]a, [[vode]] i zemlje. Međutim, Platon nije smatrao atome najelementarnijim stupnjem stvarnosti (pranačelima), nego [[Matematika|matematičkim]] načelima. Atomi su za Platona bili [[Platonovsko telo|geometrijska tela]], čije su strane pak sačinjene od [[Trougao|trouglova]]. Svaka kvadratna strana [[Kocka|kocke]] sačinjena je od četiri trougla, a svaka trouglasta strana [[Tetraedar|tetraedra]], [[Oktaedar|oktaedra]] i [[Ikoaedar|ikosaedra]] sačinjena je od šest trouglova.
 
Platon je postavio i [[Geometrija|geometrijsku]] strukturu atoma četiri [[Osnovni elementi|osnovna elementa]], kako je prikazano na slici desno. Kocka, sa svojom ravnom bazom i stabilnošću, pripisana je zemlji; tetraesdartetraedar je pripisan vatri zbog toga što ga njegovi šiljasti vrhovi i oštre ivice čine pokretljivim. Vrhovi i rubovi oktaedra i ikosaedra bili su tuplji pa su stoga ova manje pokretljiva tela pripisana vazduhu odnosno vodi. Kako se atomi mogu rastaviti na trouglove, a trouglovi ponovo sastaviti i atome drugih elemenata, ovaj Platonov model ponudio je verovatno objašnjenje za promenljivost [[Osnovni elementi|osnovnih elemenata]].
 
=== Poricanje atoma ===
Anonimni korisnik