Razlike između izmjena na stranici "RNK"

m (r2.7.2) (robot Mijenja: si:ආර්.එන්.ඒ)
[[Informacijska ribonukleinska kiselina|Informacijska RNK]] (iRNA) prenosi informacije o sekvencama bjelančevina u [[ribozom]]ima, organelama u ćeliji gdje se sintetiziraju bjelančevine. One su tako [[genetski kod|kodirane]] da su neopdhona tri [[nukleotid]]a (kodon) da se sintetiše jedna [[aminokiselina]]. U eukariotskim ćelijama, nakon što se inicijalna iRNK prepiše sa originalnog mjesta u DNK, prenosi se do zrele iRNK. Ona uklanja initrone inicijalne iRNK, njene nekodne dijelove. Zatim se iRNK izvozi iz ćelijskog [[jedro (biologija)|jedra]] u [[citoplazma|citoplazmu]], gdje se veže na ribozome i translatira u odgovarajuću formu bjelančevinu uz pomoć [[transportna ribonukleinska kiselina|tRNK]]. U prokariotskim ćelijama, koje nemaju organele koje odgovaraju jedru i citoplazmi, iRNK se može vezati za ribozome istovremeno dok se prepisuje sa DNK. Nakon određenog vremena, informacije se degradiraju u svoje nukleotidne komponente uz pomoć [[ribonukleaza|ribonukleaze]]<ref name=The_Cell/>.
 
VELIKI MAJMUN
Transportna RNK (tRNK) je malehni RNK lanac od oko 80 nukleotida koji prenosi određene aminokiseline prilikom translacije u rastući polipeptidni lanac na ribozomskom mjestu sinteze bjelančevina. Ona ima mjesta za pripajanje aminokiselina i [[antikodon]]ski region za prepoznavanje kodona na koji se spaja određena sekvenca na lanacu iRNK putem [[vodikova veza|vodikovih veza]]<ref name=transcriptome/>.
 
[[Ribozomska ribonukleinska kiselina]] (rRNK) je katalitička komponenta ribozoma. Eukariotski ribozomi sadrže četiri različite rRNK molekule: 18S, 5.8S, 28S i 5S rRNK. Tri od ove rRNK molekule se sintetiziraju u [[jedarce (biologija)|jedarcetu]], dok se jedna sintetizira drugdje. U citoplazmi, rRNK i bjelančevine se kombiniraju u formi nukleobjelančevina zvanih ribozomi. Ribozomi vežu iRNK, a u njima se odvija sinteza bjelančevina. Nekoliko ribozoma može biti istovremeno vezano na jednu iRNK<ref name=The_Cell/>. rRNK je veoma raširena u ćeliji, čini oko 80% uzorka od 10&nbsp;mg/ml RNK ekstraktovane iz tipične eukariotske citoplazme<ref>{{cite journal|author=Kampers T, Friedhoff P, Biernat J, ''et al.''|title=RNA stimulates aggregation of microtubule-associated protein tau into Alzheimer-like paired helical filaments|journal=FEBS Letters|year=1996|volume=399|pages=104D|issue=3|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T36-3Y158XS-5B&_user=10&_coverDate=12%2F16%2F1996&_alid=1216304087&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=4938&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=121&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c33b6935e04d59d942f92ed42aaff112}}</ref>.
 
Anonimni korisnik