Razlike između izmjena na stranici "Sarajevska operacija"

Dodano 1.286 bajtova ,  prije 6 godina
* [[38. istočnobosanska divizija NOVJ|38. istočnobosanska divizija]] pravcem Ozren - Vučja Luka - Pašino brdo - Sarajevo;
* [[Deseta krajiška divizija NOVJ|10. krajiška divizija]] pravcem Semizovac - Rajlovac;
* [[Četvrta krajiška divizija NOVJ|4. krajiška divizija]] (s dvije brigade) pravcem Jošanica - VogošćeVogošća - Koševo - Sarajevo.
 
Sve ove jedinice bile su već u borbenom dodiru sa njemačkim snagama, a konačni napad počeo je 28. marta.{{sfn|Vukanović|1982|pp=389-390}}
 
=== Njemačka odbrana Sarajeva ===
Hitler je bio odlučan da čvrsto drži pozicije na Jugoistoku, sa Mostarom kao ugaonim utvrđenim položajem, u sklopu priprema za veliki protivnapad u Mađarskoj. U toj ofanzivi u Mađarskoj trebalo je da učestvuje i Armijska grupa E, napadom dijela svojih snaga preko [[Drava|Drave]]. Nakon [[Mostarska operacija|pada Mostara]] 14. februara, njemačka Vrhovna komanda naredila je izdvajanje 7. SS divizije iz napadne grupe za Mađarsku, i njeno slanje u ugroženo Sarajevo.
{{citiranje|Zadatak k-ta Jugoistoka za naredni period ostaje: učestvovati u operaciji prema južnoj Mađarskoj shodno ovde datim zapovestima, uz zadržavanje velike teritorije Sarajeva, sa udarnom grupom od 4 divizije.{{sfn|Kadenić|Matović|1986|p=50}}}}
21. korpus je u Sarajevu i okolini imao na raspolaganju 7. SS brdsku, 181. pješadijsku i 369. legionarsku diviziju, zatim 964. i 969. tvrđavsku brigadu, SS policijski puk "Nagel", dijelove Ruskog zaštitnog korpusa, 696. bataljon poljske žandarmerije, 1025. bataljon za osiguranje, te 803, 834, 935, 592. i 920. landesschützen bataljon. Pod komandom njemačkog 21. brdskog armijskog korpusa nalazile su se ustaško-domobranske 8. i 15. hrvatska divizija i 9. gorska divizija.{{sfn|Dželebdžićić|1989|p=276}}
 
{{citiranje|200 američkih aviona, praćeni sa 700 lovaca izvršili vazdušni teroristički napad na Berlin.