Korisnička prava

Izaberite korisnika  
Pregled korisničkih grupaPogled korisničkih prava korisnika Soundwaweserb (razgovor | doprinosi)

Član: Autopatrolirani, Patrolci, Vraćači

Implicitan član od: Potvrđeni korisnici

Evidencija korisničkih prava

  • 14:44, 19 juli 2014 Igorwindsor razgovor doprinosi izmijenio je grupno članstvo korisnika Soundwaweserb iz autopatrolirani u autopatrolirani, patrolac i vraćač (https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Razgovor_sa_korisnikom%3AOC_Ripper&diff=5608307&oldid=5608298)
  • 02:13, 19 juli 2014 Igorwindsor razgovor doprinosi izmijenio je grupno članstvo korisnika Soundwaweserb iz autopatrolirani, patrolac i vraćač u autopatrolirani (https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Razgovor_sa_korisnikom%3ASeiya&diff=5606323&oldid=5606284)
  • 17:00, 21 februar 2014 OC Ripper razgovor doprinosi izmijenio je grupno članstvo korisnika Soundwaweserb iz autopatrolirani i patrolac u autopatrolirani, patrolac i vraćač (po prijedlogu)
  • 13:24, 21 februar 2014 OC Ripper razgovor doprinosi izmijenio je grupno članstvo korisnika Soundwaweserb iz autopatrolirani u autopatrolirani i patrolac (po prijedlogu)
  • 10:42, 19 februar 2014 OC Ripper razgovor doprinosi izmijenio je grupno članstvo korisnika Soundwaweserb iz (nema) u autopatrolirani (po prijedlogu)