Posebni rezervat prirode

Posebni rezervat prirode je jedna od šest (odnosno sedam) IUCN kategorija i označava zaštićeno područje koje je obično neizmijenjeno ili neznatno izmijenjen, i koje i dalje zadržava svoj prirodni karakter i uticaj, bez stalnog ili značajnog ljudskog stanovanja, a štite se i njima se upravljaja na način da se očuva njihovo prirodno stanje.[1]

IUCN kategorije upravljanja zaštićenim područjima klasifikuju zaštićena područja prema njihovim ciljevima upravljanja. Kategorije su priznate od strane međunarodnih tijela kao što su Ujedinjene nacije i mnoge državne vlade kao globalni standard za definiranje i evidentiranje zaštićenih područja i kao takve se sve više inkorporiraju u državno zakonodavstvo.

Ciljevi uredi

Primarni silj kategorije posebni rezervat prirode je zaštititi dugoročnu ekološku cjelovitost prirodnih područja koja su neometana značajnim ljudskim djelovanjem, bez moderne infrastrukture i gdje preovlađuju prirodne sile i procesi, tako da sadašnje i buduće generacije imaju mogućnost naslijediti takva područja. Ostali ciljevi:

  • Osigurati javni pristup na nivoima i takvom tipu koji će održati kvalitete divljine ovog područja za sadašnje i buduće generacije;
  • Omogućiti autohtonim zajednicama da zadrže svoj tradicionalni način života i običaje zasnovane na divljini, živeći u maloj gustini i koristeći raspoložive resurse na načine koji su kompatibilni s ciljevima očuvanja;
  • Zaštititi odgovarajuće kulturne i duhovne vrijednosti i nematerijalne koristi za autohtono ili neautohtono stanovništvo, kao što su izolovanost, poštovanje svetih mjesta, poštovanje predaka itd.;
  • Omogućiti minimalno invazivne obrazovne i naučno-istraživačke aktivnosti niskog utjecaja, kada se takve aktivnosti ne mogu provoditi izvan posebnog rezervata prirode.

Radi postizanja navednih ciljeva potrebno je

  • područje osigurati od gradnje savremene infrastrukture (putevi, cjevovodi, dalekovodi, stubovi za mobilne telefone, naftne i plinske platforme, terminali prirodni plin) i proizvodnih objekata (trajne građevine, rudarstvo, razvoj hidroenergije, vađenje nafte i plina, intenzivno stočarstvo, komercijalni ribolov)
  • održavati postotak prvobitnog obima ekosistema, kompletne ili skoro potpune izvorne faune i cvjetne skupove, zadržavaju netaknute sisteme grabežljivac-plijen, uključujući velike sisare.
  • održavati zaštititi od uticaja klimatskih promjena;
  • održavati izolovanost, jednostavnim, tihim i nenametljivim načinima pristupa (nemotoriziranim ili visoko reguliranim motorizovanim pristupom).[2]

Reference uredi

  1. „Kategorije zaštićenih podruja”. www.iucn.org. Pristupljeno 10.10. 2021. (en)
  2. „Posebni rezervat prirode”. www.iucn.org. Pristupljeno 10.10. 2021. (en)