Portal:Narodnooslobodilačka borba

(Preusmjereno sa stranice Portal:NOB)
Portal o Narodnooslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije  


Spomenik „Ppoziv na ustanak“ u Bjelovaru, Hrvatska Deo spomenika „Sloboda“ na Fruškoj gori, Vojvodina Spomenik „Oslobodiocima Skoplja“ u Skoplju, Makedonija Spomenik „Streljanjenim taocima“ u Zagrebu, Hrvatska Spomenik žrtvama racije u Novom Sadu, Vojvodina Spomenik „Revoluciji” u Valjevu, Srbija

Vječno huči Sutjeska

O portalu

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, 1942. godine
Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, 1942. godine

Portal o Narodnooslobodilačkoj borbi je nastao sa željom da se što bolje prezentuje borba naroda Jugoslavije, predvođenoj Komunističkom partijom, protiv fašističkog okupatora i domaćih izdajnika. Ta borba počela je jula 1941. i trajala je do maja 1945. godine. Za to vreme vođene su mnoge borbe, a uprkos mnogim represalijama okupatora Narodnooslobodilački pokret je stalno jačao i na kraju rata izrastao u Jugoslovensku armiju, koja je brojala 800.000 ljudi.

Wikipedija na srpskohrvatskom jeziku poseduje brojne članke o Narodnooslobodilačkoj borbi — biografije narodnih heroja i drugih istaknutih ličnosti partizanskog pokreta, članke o partizanskim odredima, brigadama i divizijama. Ukoliko i Vi želite da učestvujete u pisanju članaka o Narodnooslobodilačkoj borbi pozivamo Vas da se priključite Wikiprojektu o Drugom svetskom ratu u Jugoslaviji.

Izabrana biografija

Ratko Pavlović
Ratko Pavlović

Ratko Pavlović Ćićko (Berilje, kod Prokuplja, 1. mart 1913Strezimirovci, kod Surdulice, 26. april 1943), revolucionar i pesnik, učesnik Španskog građanskog rata i Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, od 1932. godine, a od 1933. je bio član ilegalne Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Godine 1935, kao stipendista Češke banke je otišao na studije u Prag. Tamo je bio veoma aktivan među jugoslovenskim studentima i bio je predsednik Udruženja jugoslovenskih studenata i sekretar jedne od ukupno partijske ćelije KPJ.

Bio je organizator odlaska jugoslovenskih studenta iz Praga u Španiju, gde su se u borili protiv fašizma. Ubrzo po dolasku u Španiju, bio je teško ranjen. Nakon oporavka bio je najpre politički komesar u Oficirskoj školi, a potom je bio u 129. internacionalnoj brigadi. Nakon sloma Španske republike, tokom 1939. i 1940. godine, bio je zatočen u logoru u Francuskoj.

Izabrana fotografija


General Ivan Gošnjak govori na mitngu u oslobođenom Zagrebu, maja 1945. godine.
General Ivan Gošnjak govori na mitngu u oslobođenom Zagrebu, maja 1945. godine.

General Ivan Gošnjak govori na mitngu u oslobođenom Zagrebu, maja 1945. godine

Memorijali - juli

Izabrana tema - Bitka na Sutjesci

75 godina Bitke na Sutjesci
maj/jun 1943 — maj/jun 2018
Ranjeni Tito i dr Ivan Ribar juna 1943. godine
Ranjeni Tito i dr Ivan Ribar juna 1943. godine
Ranjeni Tito i dr Ivan Ribar juna 1943. godine


Kanjon reke Sutjeske
Kanjon reke Sutjeske
Kanjon reke Sutjeske
Sutjeska je mjesto gdje se odvijala jedna od najtežih bitaka u našoj oslobodilačkoj borbi, bitka u kojoj je, u jednom kratkom periodu, pao najveći broj sinova naših naroda, najviše svijetlih likova naše narodne revolucije i naše oslobodilačke borbe.
Proboj na Sutjesci
Proboj na Sutjesci

Tu, na Sutjesci, vodila se nekoliko dana najkrvavija bitka naše Narodnooslobodilačke borbe. Tu su poginule hiljade naših heroja, među kojima i slavni komandant Treće udarne divizije Sava Kovačević, ali je čelična pesnica naših proleterskih i udarnih divizija razbila i poslednji neprijateljski obruč na komunikaciji Kalinovik—Foča. Plan neprijatelja da uništi našu strategijsku frupu opet se razbio na grudima naših proleterskih i udarnih divizija i brigada.

Kako će se današnje i buduće generacije najbolje odužiti onima koji danas leže u grobu na Tjentištu i brdima u okolini? One se mogu odužiti samo time što će se uvijek misliti na njih i cijeniti žrtve koje su date da bi sadašnja i buduća pokoljenja bila srećnija, što će se cijeniti i čuvati velike tekovine naše narodne revolucije, što će gajiti one ideale za koje su pale stotine hiljada boraca Narodnooslobodilačke borbe, što će čuvati i gajiti najveću tekovinu te naše borbe — bratstvo i jedinstvo naših naroda

iz govora maršala Josipa Broza Tita o bitci na Sutjesci.


Bitka na Sutjesci je najteža i najsudbonosnija bitka u toku Narodnooslobodilačkog rata. Taj naziv je ustvari sinonim za za danonoćne borbe vođene vođene od 15. maja do 15. juna 1943. godine, na širokom i pretežno planinskom prostoru severne Crne Gore, severoistočne Hercegovine i jugoistočne Bosne. Naziv za tako široke i dugo vođene borbe ne samo njeni učesnici, već i istoričari vežu za Sutjesku zbog toga što su najdramatičniji i presudni događaji odigrali u njenom kanjonu i na Zelengori koja je nadvisuje. Ta borbena dejstva su kod nas pozanta i pod zajedničkim nazivom — Peta neprijateska ofanziva, a okupator ih je vodio pod šifrom operacija „Švarc”.

Bio je to okupatorski pokušaj da okruži i uništi 16 brigada NOV i POJ organizaovanih u četiri divizije pod nazivom Glavna operativna grupa Vrhovnog štaba, koju je predvodio vrhovni komandant Josip Broz Tito. Na taj korak okupatori su se odlučili posle neuspelog pokušaja da u teškim dvomesečnim borbama od sredine januara do sredine marta u Bosanskoj krajini, Lici, na Kordunu i Baniji, u centralnoj Bosni i zapadnoj Hercegovini i u čuvenoj bici na Neretvi unište Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije.


Bitka na Sutjesci Tjentište Film Sutjeska Sava Kovačević Olga Dedijer Ivan Goran Kovačić Veselin Masleša Sima Milošević Nurija Pozderac

Ostali portali na Wikipediji