Portal:Bosna i Hercegovina


Dobrodošli na


Položaj Bosne i Hercegovine
Položaj Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je država u jugoistočnoj Evropi na Balkanskom poluostrvu. Glavni grad je Sarajevo. Zauzima površinu od 51.129 km². Na sjeveru i zapadu se graniči sa Hrvatskom, na jugu sa Crnom Gorom i Srbijom na istoku, dok dužinom od 26 km izlazi na Jadransko more. Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i posebnog distrikta Brčko. U njoj žive tri naroda: Bošnjaci, Srbi i Hrvati, koji su konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Prema procjeni Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine od 30. juna 2005. godine broj stanovnika je 3.842.537.

Bosna i Hercegovina je bila jedna od 6 republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Po raspadu Jugoslavije u njoj je vođen građanski rat između sva tri najbrojnija naroda. Rat je završen 14. decembra 1995.

Dalje


   
Ostali portali
Astronomija - Bosna i Hercegovina - Crna Gora - Čile - Geografija - LGBT - Narodnooslobodilačka borba - Sjedinjene Američke Države - Srbija