Visoka Porta

(Preusmjereno sa stranice Porta)

Visoka porta (tur. bâb-i-âlî) ili samo porta je naziv koji se u diplomatskim krugovima koristio za Osmansko carstvo, divan, kancelariju velikog vezira ili vladu osmanske carvine.

Poreklo imena je u staroj orijentalnoj ceremoniji dobrodošlice kada se na vratima grada ili vladarske palate održavaju ceremonije primanja za inostrane predstavnike i poslanike. Francuski prevod otomanske reči Bab'i'ali (tur. Bâb-i-âlî), naime znači „visoka kapija“. Ova ceremonija je tumačena i kao interpretacija pozicije carstva na prelazu iz Evrope u Aziju.

Visoka Porta 2006 godine.

Od vremena vladavine Sulejmana I ovaj izraz je u Evropi postao sinonim za osmansku vladu u Carigradu. Od 1718. do 1922. to je bio naziv za vladu Osmanskog carstva, kako bi se napravila razlika u odnosu na sultanov dvor.

Osim toga, taj se naziv koristio i za zgrade u blizini Saraja, u kojima su bili smešteni razni državni organi, kao: Veliki vezirat, Ministarstvo spoljnih poslova, Unutrašnji poslovi, Državno veće i Carska kancelarija.

Tokom razdoblja ustava (vidi Mladoturci), funkcije Divana su zamijenjene sa carskom vladom, a "porta" se odnosilo na Ministarstvo spoljnih poslova. Tokom ovog perioda veliki vezir se odnosio na poziciju predsednika a veziri su postali Osmanski Senat.