Popis rimskih i bizantskih carica

V. također: Popis rimskih careva i Popis bizantskih careva.
Carica Rima

Amblem Rimskog Carstva
Livija, prva carica Rima.
Prva carica Livija (27. pne.)
Posljednja carica Marija (1439)

Ovo je popis svih žena koje su bile rimskae carice, tj. supruge rimskog cara, vladara Rimskog Carstva.

Rimljani nisu imali jedinstvenu titulu/naslov za taj položaj. Umjesto toga su se koristile latinske i grčke titule kao Augusta (od prvog cara Augusta), Caesarissa ili Kaisarissa (nastale od Julija Cezara), basilissa (Greek βασίλισσα), ženski oblik basileusa ili Autokratorissa, ženski oblik autokrata. U 3. vijeku su augustae također dobivale titule Mater castrorum (majka vojnih logora) i Mater patriae (majka domovine). Još jedna titula za bizaantske carice je bila "Eusebestatē Augousta" (Najpobožnija Augusta); također su se nazivale Kyria (Gospa) ili Despoina (δέσποινα), ženski oblik "despota".

Zbog prakse nekih careva da dijele Rimsko Carstvo, postojali su periodi u kojima je bilo više od jedne rimske carice. Sve rimske carice su navedene zajedno sa ko-caricama. Sve carice nisu imale titulu Augusta, niti su sve Auguste bile carice, jer bi ponekad i careva sestra ili ljubavnica dobila tu titulu. Neke Caesarisse i Despoine koje nikad nisu bile carice su, pak, navedene zbog sličnosti titulu; U Istočnom Rimskom Carstvu su te titule, pak, bile slične današnjem pojmu "Krunska princeza".

Zapadno Rimsko Carstvo nije imalo nijednu poznatu vladajuću caricu, iako je relativno opskurna Ulpija Severina vladala neko vrijeme nakon smrti svog muža Aurelijana. Istočno Rimsko Carstvo je, pak, imalo tri službene vladajuće carice: Irena, Zoe i Teodora. Nikada nije postojao car-muž (tj. suprug vladajuće carice); međutim, bilo je nekih bračnih parova, npr. Justinijan i Teodora, koji su istovremeno obavljali vladarske poslove.

Carske supruge Rimskog Carstva

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Livia Drusilla
(LIVIA•DRVSILLA)
Marcus Livius Drusus Claudianus (Claudian) 30. januar 58. pne. 17. januar 38. pne. 16. januar 27. pne. 19. august 14. n.e. 29. n.e. August
  Livia Orestilla ? ? 37. ili 38. nekoliko dana poslije vjenčanja ? Kaligula
  Lollia Paulina Marcus Lollius Paulinus Mlađi ? 38 6 mjeseci kasnije 49.
  Milonia Caesonia ? 6 lkrajem 39. ili početkom 40. 24. januar 41. nekoliko sati nakon muževe smrti
Valeria Messalina Marcus Valerius Messalla Barbatus cca. 17/20 37. ili 38. 24. januar 41. 48, zbog zavjere protiv muža Klaudije
Agripina Mlađa
(IVLIA•AGRIPPINA)
(η Ιουλία Αγριππίνη)
Germanicus
(Claudian)
6. novembar 15. Nova godina 49. 13. oktobar 54. mart 59, vjerojatno zbog ljubavne afere njenog sina Nerona sa Popejom Sabinom
Claudia Octavia
(CLAVDIA•OCTAVIA)
Klaudije
(Claudian)
kraj 39. ili početak 40. 9. jun 53. 13. oktobar 54. 1. januar 61. 9. jun 62. Neron
  Poppaea Sabina Titus Ollius 30 62 65
Statilia Messalina ? cca. 35 66 9. jun 68. iza 68
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Galeria Fundana Galerius (r. cca, 15), pretor cca. 40. cca. 50. mart 69. decembar 69. iza 69. Vitelije
  Domitia Longina Gnaeus Domitius Corbulo cca. 53. cva. 70. 14. septembar 81. 18. septembar 96. c. 130 Domicijan
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Pompeia Plotina ? ? ? 28. januar 98. 7. august 117. 121/122 Trajan
  Vibia Sabina Lucius Vibius Sabinus cca. 80. 100 10. august 117. 136 ili 137 Hadrijan
  Annia Galeria Faustina Major Marcus Annius Verus 21. septembar 100 110-115 11. jul 138 141 Antonin Pije
  Annia Galeria Faustina Minor Antonin Pije
(Antoninska)
16. februar 125/130 13. maj 145. 8. mart 161 kao supruga ko-cara
mart 169. kao supruga jedinog cara
175 Marko Aurelije
  Annia Aurelia Galeria Lucilla Marko Aurelije
(Antoninska)
7. mart 148/150. 164 kao supruga ko-cara mart 169. 182 Lucije Ver
Bruttia Crispina Gaius Bruttius Praesens 164 jul 178. jul 178. kao supruga ko-cara
18. mart 180. kao jedina carica
182 182 ili 187. Komod
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Flavia Titiana Titus Flavius Sulpicianus ? ? 1. januar 193. 28. mart 193 iza 193. Pertinaks
  Manlia Scantilla (gens Manlia) ? prije 153. 28. mart 193. 1. jun 193. ? Didius Julianus
  Julia Domna Arapska porodica 170 kraj 180-ih 14. april 193 kao supruga ko-cara
februar 197. kao jedina carica
april 202. kao viša carska supruga
4. februar 211. 217 Septimius Severus
  Publia Fulvia Plautilla Gaius Fulvius Plautianus
(Fulvius)
185/oko 188/189 13. maj 145. april 202. kao niža supruga ko-cara 22. januar 205. početak 212. Karakala
  Nonia Celsa ? ? ? 8. april 217 jun 218. ? Macrinus
  Julia Cornelia Paula Julius Cornelius Paulus
(Cornelius)
? 219 početak 220. ? Elagabalus
  Julia Aquilia Severa Quintus Aquilius ? 220 221 ?
  Annia Aurelia Faustina Tiberius Claudius Severus Proculus ? July 221 later in 221 ?
  Julia Aquilia Severa Quintus Aquilius ? 221 222 ?
  Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana Augusta Seius Sallustius ? 225/226 227 ? Alexander Severus
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Caecilia Paulina ? ? ? 20 March 235 235/236 Maximinus Thrax
Furia Sabinia Tranquillina Timesitheus c. 225 maj 241. 11. februar 244. iza 244. Gordijan III
Marcia Otacilia Severa Otacilius Severus or Severianus
(Otacilius)
? 234 februar 244. septembar/oktobar 249. ? Julius Philippus 'Arabs'
Annia Cupressenia Herennia Etruscilla nepoznata etrurska senatorska porodica septembar 249. prije 230. septembar/oktobar 249. jun 251. jun 251.
iza muža
Decius
  Afinia Gemina Baebiana ? ? ? jun 251.[1] august 253. ? Trebonianus Gallus
  Gaia Cornelia Supera ? ? ? august 253. oktobar 253. ? Aemilianus
  Julia Cornelia Salonina ? ? ?243 oktobar 253. septembar 268. Gallienus
Ulpia Severina Ulpius Crinitus? ? ? septembar 270. septembar ili oktobar 275. ? Aurelian
Magnia Urbica ? ? ? 282 kao Caesarissa na Zapadu
kraj jula/početak augusta 283. kao jedina carska supruga
20. novebra 284. u sukobu sa caricom Priskom
285 ? Carinus
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Prisca ? ? ? 20. novembra 284. u sukobu sa Magnijom Urbikom
285 kao jedina carska supruga
1. april 286. kao ko-carska supruga na Istoku
1. maj 305. 315 Dioklecijan
  Eutropia Sirijka ? oko 283. 21/25. jul 285. kao Caesarissa
1. april 286. kao ko-carska supruga na Zapadu
krajem 306. muž za sebe uzeo titulu Augustus
1. maj 305
jul 310.
iza 325. Maximian
Flavia Maximiana Theodora Flavius Afranius Hannibalianus ? 293 293 kao Caesarissa
1. maj 305. kao carska supruga na Zapadu
25. jul 306. ? Konstancije I
Galeria Valeria Dioklecijan ? 293 1. mart/21. maj 293 kao Caesarissa
1. maj 305
kao carska supruga na Istoku
5. maj 311. 315 Galerije
  Valeria Maximilla Galerije ? oko 293. 28. oktobar 306. carska supruga na Zapadu 28. oktobar 312. ? Maksencije
  Minervina ? ? ?[2] 25. jul 306 kao Caesarissa prije 307. Konstantin I
Fausta Flavia Maxima Maximianus 289 307 307 kao Caesarissa na Zapadu
309 suprug se proglasio carem
april 310. prihvaćen na Istoku
29. oktobar 312. - nesporna carska supruga na Zapadu, viša carska supruga Carstva
19. septembar 324.
carska supruga za ujedinjeno carstvo
326
  Flavia Julia Constantia Konstantin I
(Konstantinci)
iza 293. 313 313 kao carska supruga na Istoku 324 cca. 330 Licinius
  Neimenovana[3] Julius Constantius
(Konstantinci)
? 335 ili 336. 335 ili 336. kao Caesarissa
22. maj 337. kao ko-carska supruga
350
kao jedina carska supruga u Carstvu'
353/354 ? Konstancije II
  Flavia Aurelia Eusebia Flavius Eusebius Makedonski konzul, ? 353 kao jedina carica u Carstvu 360
  Faustina ? ? zima 360. kao jedina carica u Carstvu 3. novembar 361. iza 366.
  Helena Constantia Konstantin I
(Konstantinci)
novembar 355. kao Caesarissa
februar 360. kao carska supruga[4]
360? Julijan
  Charito Lucillianus ? ? 27 June 363 17 February 364 after 380 Jovijan
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Aelia Flavia Flaccilla ? 375-376 august 378. kao rimska carska supruga na Istoku 385 Teodozije I
  Flavia Galla Valentinijan I
(Valentinijanci)
370-375 387 kao rimska carska supruga na Istoku
15. maj 392. kao jedina rimska carska supruga
17. novembar 375. 394
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Maria Stilicho ? februar 398. kao zapadna rimska carska supruga 370 407 Honorije
  Thermantia ? 408 kao zapadna rimska carska supruga c. 408 415
  Aelia Galla Placidia Theodozije I
(Teodozijanci)
392 1. januar 421. 8. februar 421. kao zapadna rimska carska supruga 2. septembar 421. 27. novembar 450. Konstancije III
  Licinia Eudoxia Teodozije II
(Teodozijanci)
422 29. oktobar 437. kao zapadna rimska carska supruga 16 March 455 462 Valentinijan III
17. mart 455 2. put kao zapadna rimska carska supruga 31 May 455 Petronius Maximus
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Ne-dinastijske (455–476)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Aelia Marcia Euphemia Flavius Marcianus ? 453 12. april 467. 11. jul 472. ? Anthemius
  Galla Placidia Valentiniana Minor Valentinijan III
(Valentinijanci)
439-443 454. ili 455. 23. mart ili 11. jul 472. 23. oktobar ili 2. novembar 472. 415 Olybrius
  Nepoznata nećaka Lava I ?
(Leonid)
? ? jun 474. 25. april 480
(od 28. augusta 475. iz Dalmacije)
? Julius Nepos
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Aelia Eudoxia Flavius Bauto ? 27. april 395. 6. oktobar 404. Arkadije
  Aelia Licinia Eudocia Leontius c. 401 7. jun 421. 28. jul 450. 20. oktobar 460. Teodozije II
  Aelia Pulcheria Arcadius
(Theodosian)
19. januar 399. 28. jul 450- jul 453. Markijan
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Aelia Verina ? ? ? 7. februar 457. 18. januar 474. 484 Lav I
  Aelia Ariadne Lav I
(Leonid)
cca. 450. 466/468 9. februar 474.
1. put
9. januar 475. 515 Zenon
Aelia Zenonis ? ? ? 9. januar 475. august 476. 476/477 Bazilisk
  Aelia Ariadne Lav I
(Leonid)
cca. 450 466/468 august 476
2. put
9. april 491. 515 Zenon
20 May 491
3. put
515 Anastazije
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Picture Name
English, Greek, Latin
Father Birth Marriage Became Empress Ceased to be Empress Death Spouse
  Euphemia ? ? 491-518 July 518 c. 524 Justin I
  Teodora
(Θεοδώρα)
Acacius cca. 500 ? 1. august 527. 28. jun 548. Justinijan I
Aelia Sophia Sittas cca. 530 ? 14. novembar 565. kao jedina carska supriga
5. oktobar 578. kao supruga ko-cara
5. oktobar 578. iza 601. Justin II
Aelia Anastasia ? ? ? 7. decembar 574. kao Caesarissa
septembar 578. kao ko-carska supruga
5. oktobar 578. kaoi jedina carska supruga
14. august 582. 593 Tiberije II Konstantin
Constantina Tiberije II Konstantin
(Justinijanci)[5]
c. 560 jesen 582. 27. novembar 602. cca. 605 Mavrikije
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Ne-dinastijske (602-610)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Leontia ? ? ? 23 November 602 October 610 ? Phocas
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Fabia Eudokia Rogas od Afrike c. 580 5. oktobar 610. 13. august 612. Heraklije
Martina Martinus ? 613 kao jedina carska supruga
629/630 kao viša ko-carska supruga
11. februar 641 iza 641.
Gregoria Niketas 610s 629/630 629/630 kao niža ko-carska supruga
11. februar 641. kao viša ko-carska supruga
maj 641. ? Konstantin III
Fausta Valentinus
(Arsakid)
cca. 630 642 15. septembar 668 iza 668. Constans II
Anastazija ? ? ? 668 septembar 685. iza 711. Konstantin IV
Eudokia ? ? ? cca. 685? cca. 695? ? Justinijan II
Teodorija od Hazarije ? ? 703 705 decembar 711. ?
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Ne-dinastijske (711-717)

uredi
nijedna
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Marija Tervel od Bugarske
(Dulo)
? ? 25. mart 717. 18. jun 741. ? Lav III
Anna Lav III
(Izaurijci)
cca. 705. ? jun 741. kao suparnička carska supruga novembar 743. iza 743. Artabazd
Irena od Hazarije Bihar ? cca. 732. cca. 732. kao ko-carska supruga
18. jun 741. kao suparnička carska supruga
2. novembar 743. kao jedina carskam supruga
cca. 750. Konstantin V
Marija ? ? cca. 750. cca. 751.
Eudokija ? ? c. 751 [6] 14. septembar 775. ?
  Irene Serantapechaina
(Ειρήνη η Αθηναία, Eirēnē)
?
(Sarantapechoi)
cca. 752. 17. decembar 769. 17. decembar 769. kao ko-carska supruga
25. mart 775. kao jedina carska supruga
18. jun 780. 9. august 803. Lav IV
Marija od Amnije ? cca. 770. novembar 788. januar 795. after 823 Konstantin VI
Theodote ? cca. 780. septmebar 795. cca. 797. iza 797.
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Dinastija Nićifora I (802-813)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Theophano
(Θεοφανώ)
? cca. 780. 20. decembar 807. 807 kao ko-carska supruga
26. jul 811.
2. oktobar 811. ? Staurakios
Prokopia Nićifor I cca. 770 - iza 813. kraj 8. vijeka 2. oktobar 811. 11. jul 813. iza 813. Mihajlo I
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Ne-dinastijske (813-820)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Theodosia Arsaber cca. 775. ? 11. jul 813. 25. decembar 820. iza 826. Lav V
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Frigijska dinastija (820-867)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Thekla Bardanes Tourkos ? prije 803. 25. decembar 820. cca. 823 Mihajlo II
Euphrosyne Konstantin VI
(Izaurijci)
cca. 790. cca. 823. 2. oktobar 829. iza 836.
  Teodora Jermenka
(Θεοδώρα)
Marinos
(Mamikonian)
cca. 815. 5. jun 830. 20. januar 842. iza 867. Theophilos
Eudokia Dekapolitissa ? ? 855. 23. septembar 867 – 24. septembar 867. ? Mihajlo III
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Eudokia Ingerina[7]
(Ευδοκία Ιγγερίνα)
Inger cca. 840. 865. 26. maj 866. kao ko-carska supruga
24. septembar 867. kao jedina carska supruga
882 Vasilije I
  Theophano
(Θεοφανώ)
Constantine Martiniako cca. 705. cca. 883. 29. august 886. 893/897 10. novembar 897. Lav VI
Zoe Zaoutzaina Stylianos Zaoutzes ? 893/897[8] maj 899.
Eudokia Baïana ? ? proljeće 900.[6] 12. april 901.
  Zoe Karbonopsina(Ζωή Καρβωνοψίνα) ? ? 9. januar 906[9] 11. maj 912. ?
Helena Lekapene Roman I cca. 910. maj 919. maj 919. kao ko-carska supruga'
27. januar 945
kao jedina carska supruga
9. novembar 959. 19. septembar 961. Konstantin VII
Teodora
(Θεοδώρα)
? ? ? septembar 920. kao Caesarissa
17. decembar 920. kao viša ko-carska supruga
20. februar 922. Roman I
Theophano [10]
(Θεοφανώ)
Anastaso cca. 941. 956 956 kao ko-carska supruga
9. novembar 959. kao jedina carska supruga
15. mart 963.
prvi put
iza 976. Roman II
August 963
drugi put
10. decembar 969 – 11. decembar 969 Nićifor II
Teodora Makedonka
(Θεοδώρα)
Konstantin VII
(Makedonci)
cca. 946. novembar 971- 10. januar 976. ? Jovan I
Helena Alypius ? 976? 976? kao jedina carica ili mlađa ko-carska supruga
15. decembar 1025. kao viša carska supruga
15. novembar 1028. ? Konstantin VIII
  Zoe Porphyrogenita
(Ζωή)
Konstamtin VIII
(Makedonci)
cca. 978. 12. novembar 1028. 15. novembar 1028.
prvi put
11. april 1034. jun 1050. Roman III
11 April 1034
drugi put
10. decembar 1041. Mihajlo IV
11. jun 1042[6]
treći put
jun 1050. Konstantin IX
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Komneni (1057-1059)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Ekaterina od Bugarske Jovan Vladislav od Bugarske
(Dinastija Komitopuli)
? prije 1057. 5. jun 1057. kao suparnička carska supruga
31. august 1057 kao jedina carska supruga
22. novembar 1059. iza 1059. Isak I
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Eudokia Makrembolitissa
(Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα)
Jovan Makrembolites
(Makrembolites)
1021 prije 1050. 24. novembar 1059.
prvi put
22. maj 1067. 1096 Konstantin X
1. januar 1068.
drugi put
1071 Roman IV
Irene Pegonitissa Niketas Pegonites ? ? ?oko 1059? kao Caesarissa
1074 suprug protiv volje proglašen carem od pobunjenih Normana
? ? Caesar Jovan Doukas
  Marija od Alanije
(Μαρία της Αλανίας)
Bagrat IV od Gruzije
(Bagratidi)
cca. 1050 1065 1065 kao mlađa ko-carska supruga
22. maj 1067 kao ko-carska supruga
1071 kao jedina carska supruga
1075 kao viša ko-carska supruga
31. mart 1078. iza 1103. Mihajlo VII
cca. 1078 10. decembar 1081. Nićifor III
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Komneni (1081-1185)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Irene Doukaina
(Ειρήνη Δούκαινα)
Andronikos Doukas
(Doukai)
cca. 1066. 1078 4. april 1081. 15. august 1118 19. februar 1123 ili 1133. Aleksej I
Anna Komnene
(Άννα Κομνηνή)
Aleksej I
(Komneni)
1. decembar 1083. 1097 kao Caesarissa 1118/1137 1153 Caesar Nikephoros Bryennios
  Irena od Mađarske Ladislav I od Mađarske
(Árpád)
1088 1104 1104. kao ko-carska supruga
15. august 1118 kao jedina carska supruga
13. august 1134. Jovan II
Irena od Sulzbach Berengar II, grof od Sulzbacha
(Babenberg)
1110s after Bogojavljenje 1146 1159 Manuel I
  Marija od Antiohije Raymond od Antiohije
(Ramnulfids)
1145 24. decembar 1161. 24. septembar 1180. 1182
Anna od Francuske Louis VII od Francuske
(Capet)
1171 2. mart 1180. 24. septembar 1180. oktobar 1183. iza 1204. Alexios II
1183 12. septembar 1185. Andronikos I
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
Marija od Mađarske Béla III od Mađarske
(Árpád)
1175 cca. 1185. 12. septembar 1185. prvi put 8. april 1195. 1223 Isaak II
Euphrosyne Doukaina Kamatera
(Ευφροσύνη Δούκαινα Καματερίνα ή Καματηρά)
Andronikos Doukas Kamateros
(Doukai)
cca. 1155. cca. 1169. 8. april 1195. 17/18. jul 1203. 1211 Alexios III
Marija od Mađarske Béla III od Mađarske
(Árpád)
1175 cca. 1185. jul 1203. drugi put januar 1204. 1223 Isaac II
Eudokia Angelina[11]
(Ευδοκία Αγγελίνα)
Alexios III
(Angeloi)
1. decembar 1083. ?1204? 1211 Alexios V
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Carske supruge Istočnog Rimskog Carstva (u izgnanstvu)

uredi

Carske supruge Istočnog Rimskog Carstva (restauriranog)

uredi

Dinastija Paleologa (obnovljena u Carigradu, 1261-1453)

uredi
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala caricom Prestala biti caricom Smrt Suprug
  Theodora Doukaina Vatatzaina Ioannes Doukas Vatatzes
(Doukai)
cca. 1240. 1253 1. januar 1259 kao ko-carska supruga u Nikeji
18. august 1258 kao jedina carska supruga u Nikeji
25. jul 1261 kao jedina carska supruga, restaurirana u Carigardu
8. novembar 1273. kao viša carska supruga'
1281
kao jedina carska supruga
11. decembar 1282. 4. mart 1303. Mihajlo VIII
  Anna od Mađarske Stjepan V od Mađarske
(Árpád)
cca. 1260. 8. novembar 1273. kao ko-carska supruga 1281/1282 Andronikos II
  Irena od Montferrata William VII, markiz od Montferrata
(Aleramici)
1274 1284 kao jedina carska supruga
16. januar 1294 kao viša carska supruga
1317
  Marija od Jermenije Lav III od Jermenije
(Hetumidi)
10/11. januar 1278., c. 1185. 16. januar 1294 kao niža carska supruga
1317 kao jedina carska supruga
12. oktobar 1320. jul 1333. Mihajlo IX
  Irena od Brunswicka Heinrich I, vojvoda od Brunswick-Lüneburga
(Welf)
cca. 1293. mart 1318. mart 1318 kao ko-carska supruga
jul 1321. kao suparnička carska supruga
16. august 1324 – 17. august 1324. Andronikos III
  Ana od Savoje Amadeus V, grof od Savoje
(Savoy)
1306 oktobar 1326. oktobar 1326. kao suparnička carska supruga
24. maj 1328. kao jedina carska supruzga
15. jun 1341. 1359
  Irene Asanina Andronikos Asen
(Asen)
cca. 1300. prije 1320. 26. oktobar 1341 kao suparnička carska supruga
8. februar 1347. kao ko-carska supruga
4. decembar 1354. 1363-1379 Jovan VI
  Helena Kantakouzene John VI
(Kantakouzenoi)
1333 28/29. maj 1347. 28/29. 1347. kao ko-carska supruga
1352 kao suparnička carska supruga
4. decembar 1354. kao viša carska supruga
12. august 1376. 10. decembar 1396. Jovan V
  Irene Palaiologina Demetrios Palaiologos
(Palaiologoi)
1327 1340 15. april 1353. kao ko-carska supruga
4. decembar 1354. kao suparnička carska supruga
1357 Matthew Kantakouzenos
  Marija od Bugarskae Jovan Aleksandar od Bugarske
(Šišman)
1348 iza 17. augusta 1355. iza 17. augusta 1355. kao ko-carska supruiga
12. august 1376. kao viša carska supruga
1. jul 1379. 1390 Andronikos IV
  Helena Kantakouzene John VI
(Kantakouzenoi)
1333 28/29. maj 1347. 1. jul 1379. kao viša carska supruga, suprug vraćen na prijestolje
14. april 1390. kao jedina carica
17. septembar 1390. kao viša carska supruga, suprug vraćen na prijestolje
16. februar 1391. 10. decembar 1396. Jovan V
  Helena Dragaš Konstantin Dragaš
(Dragaš)
c. 1372 10. februar 1392. kao viša carska supruga 21. jul 1425. 23. maj 1450. Manuel II
  Irene Gattilusio Francesco II od Lezbosa
(Gattilusio)
1333 prije 1397. kao ko-carska supruga 22. septembar 1408. 1. jun 1440. Jovan VII
  Ana od Moskve Vasilij I od Moskve
(Rurikovići)
1393 cca. 1411. 1416 kao despotica i nedugo potom kao ko-carska supruga august 1417. Jovan VIII
  Sophia Palaiologina od Montferrata Theodore II, markiza od Montferrata
(Palaiologoi)
1396 19. januar 1421. 19. januar 1421kao ko-carska supruga
21. jul 1425. kao jedina carska supruga
august 1426. 21. august 1434.
  Maria Megale Komnene Alexios IV od Trebizonda
(Megalokomnenoi)
? septembar 1427.[6] 17. decembar 1439.
Slika Ime
Srpskohrvatski, latinski, grčki
Otac Rođenje Brak Postala carica Prestala biti caricom Smrt Suprug

Povezano

uredi

Napomene

uredi
 1. nikad sa titulom
 2. njen status - supruga ili priležnica - nije jasan
 3. spominje se u "Pismu Senatu i narodu Atene" Julijana Apostata
 4. nije poznato da li je uopće ovo doživjela
 5. posvojenje
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Treći brakovi su dozvoljeni prema pravilima Pravoslavne crkve, ali se na njih prijeko gleda.
 7. bivša ljubavnica Mihajla III
 8. Postoji proturječnost u statusu Zoe Zaoutzaina's 893–897. Prema Symeonu, brak Lava VI sa Teofanom je bio službeno ništavan, što je dozvolilo Lavu i Zoe da se vjenčaju za godinu dana. Prema Teofanu, prvotni brak je još bio valjan, a Zoe je ostala carskom ljubavnicom. Teofano jke umrla u svom manastiru na dan 10. novembra 897. Prema Teofanu, Lav i Zoe su se vjenčali nakon tog događaja. I Symeon i Theophanes se slažu da je Zoe okrunjena za augustu tek nakon smrti svoje prethodnice.
 9. Četvrti brak se smatra ne-kanonskim u očima Pravoslavne crkve.
 10. Ljubavnica budućeg cara Jovana I
 11. Ponekad se ne smatra posljednjom bizantskom carskom suprugom prije Četvrtog križarskog rata jer nije poznat datum njenog vjenčanja.