Popis patrijarha Aleksandrije

Biskup/episkop ili patrijarh Aleksandrije (Egipta) je nominalno najviše rangirani biskup Egipta; titula odvojeno postoji u Koptskoj i u pravoslavnoj crkvi. Oba partrijarha potiču od Svetog Marka Evangelista.

Dolje navedeni popis sadrži imena patrijarha sve do 536. godine kada su se trajno razdvojile Koptska i "grčka" (melhitska) crkva. Šizma je prvi put započela na Halkedonskom saboru 451. godine, ali su i nakon njega neko vrijeme pripadnici zavađenih frakcija natjecali za Stolicu sv. Marka te povremeno priznavali zajedničke patrijarhe. Za kasnije pape i patrijarhe v. linkove na dnu stranice.

Popis patrijarha (prije 536)

uredi

Godine 536. Aleksandrijska pravoslavna crkva je povukla svoje priznanje Teodosija I i izabrala Pavka za patrijarha, dok je Koptska pravoslavna crkva u Aleksandriji nastavila priznavati Teodosija. Za kasnije (koptske) pape i (pravoslavne) patrijarhe v:

Povezano

uredi