Spisak jezika

(Preusmjereno sa stranice Popis jezika)

Porodice jezika i izolovani jeziciUredi

Evropa, Jugozapadna Azija, Severna AfrikaUredi

Severna EvroazijaUredi

Jugoistočna AzijaUredi

AfrikaUredi

AmerikaUredi

Australija i OkeanijaUredi

Sporna klasifikacijaUredi

Pored generalno prihvaćene jezičke klasifikacije, postoje i izvesne hipoteze o daljoj klasifikaciji u makro-jezičke porodice. Međutim, jedan broj lingvista ovakvu klasifikaciju osporava zbog nedovoljno dokaza koji idu u prilog tome. Ovde se nalazi spisak ovih hipotetičnih makro-porodica jezika:

Kavkaska porodicaUredi

Uralsko-Jukagirska porodicaUredi

Uralsko-Altajska porodicaUredi

Korejsko-Japanska porodicaUredi

Evro-Azijska porodicaUredi

Nostratička porodicaUredi

Dene-Kavkaska porodicaUredi

Elamitsko-Dravidska porodicaUredi

Akvitansko-Baskijska porodicaUredi

Kongoansko-Saharska porodicaUredi

Austro-Tajska porodicaUredi

Austrička porodicaUredi

Pacifička porodicaUredi

Paleo-Sibirski jeziciUredi