Popis japanskih klasičnih tekstova

Ovo je popis japanskih klasičnih tekstova. Ova klasična djela japanske književnosti su grupirana po žanrovima u kronološkom redu.

ŽanroviUredi

BudizamUredi

Konfucijanstvo i filozofijaUredi

DnevniciUredi

Rječnici, enciklopedijeUredi

Basne i romaniUredi

Go i shogiUredi

HistorijaUredi

Matematika, naukaUredi

PoezijaUredi

KanshiUredi

WakaUredi

 1. Kokin Wakashū (o. 920)
 2. Gosen Wakashū (951)
 3. Shūi Wakashū (1005–1007)
 4. Goshūi Wakashū (1086)
 5. Kin'yō Wakashū (1124–27)
 6. Shika Wakashū (1151–54)
 7. Senzai Wakashū (1187)
 8. Shin Kokin Wakashū (1205)
 9. Shinchokusen Wakashū (1234)
 10. Shokugosen Wakashū (1251)
 11. Shokukokin Wakashū (1265)
 12. Shokushūi Wakashū (1278)
 13. Shingosen Wakashū (1303)
 14. Gyokuyō Wakashū (1313–14)
 15. Shokusenzai Wakashū (1320)
 16. Shokugoshūi Wakashū (1325–26)
 17. Fūga Wakashū (1344–46)
 18. Shinsenzai Wakashū (1359)
 19. Shinshūi Wakashū (1364)
 20. Shingoshūi Wakashū (1383–84)
 21. Shinshokukokin Wakashū (1439)

HaikaiUredi

ZuihitsuUredi

IzvoriUredi

LiteraturaUredi