Popis integrala trigonometrijskih funkcija

Slijedi popis integrala (antiderivacija funkcija) trigonometrijskih funkcija. Za potpun popis integrala funkcija, pogledati tablica integrala i popis integrala. Vidjeti također: trigonometrijski integral.

Za konstantu c se pretpostavlja da je različita od nule.

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sinUredi

Pri čemu je c konstanta:

 
 
 
 
 

gdje je cvs{x} funkcija koversinus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cosUredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sinUredi

 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo secUredi

 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cscUredi

 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cotUredi

 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i cosUredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
također:  
 
 
 
 
 
 
 
 
također:  
također:  
 
 
 
 
također:  
također:  

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i tanUredi

 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i cos i tanUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i cotUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i cos i cotUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i tan i cotUredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija sa simetričnim granicamaUredi