Popis integrala trigonometrijskih funkcija

Slijedi popis integrala (antiderivacija funkcija) trigonometrijskih funkcija. Za potpun popis integrala funkcija, pogledati tablica integrala i popis integrala. Vidjeti također: trigonometrijski integral.

Za konstantu c se pretpostavlja da je različita od nule.

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sin uredi

Pri čemu je c konstanta:

 
 
 
 
 

gdje je cvs{x} funkcija koversinus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cos uredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sin uredi

 
 
 
 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo sec uredi

 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo csc uredi

 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže samo cot uredi

 
 
 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i cos uredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
također:  
 
 
 
 
 
 
 
 
također:  
također:  
 
 
 
 
također:  
također:  

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i tan uredi

 
 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i cos i tan uredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i sin i cot uredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i cos i cot uredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija koje sadrže i tan i cot uredi

 

Integrali trigonometrijskih funkcija sa simetričnim granicama uredi