Popis integrala inverznih trigonometrijskih funkcija

Koriste se supstitucija ili drugi oblici algebarskih manipulacija kako bi se dosegli integrali izlistani u tablici.